Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Щодо проблемних питань підприємств на території АТО протягом 2014–2015 рр.

March 22, 2016

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 26.11.2015 р. № 31-11150-10-10/36293

Міністерство фінансів разом з Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, ДФС, НКРЕКП та Пенсійним фондом на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. №41353/1/1-15 розглянуло спільний лист Федерації роботодавців України та Торгово-промислової палати України від 06.10.2015 р. № 01-1-489 щодо проблемних питань, які виникли у підприємств, місцезнаходженням яких є територія проведення антитерористичної операції, у їх господарській діяльності протягом 2014 - 2015 років і повідомляє.

Щодо накопичення податкового боргу шляхом прийняття Урядом рішення про відстрочення податкових боргів підприємств, які знаходяться на території проведення АТО
Відповідно до підпункту 20.1.29 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) право приймати рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу належить до компетенції органів ДФС.
Загальні засади відстрочення та розстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платників податків передбачені статтею 100 Кодексу.
Порядок та умови надання платникам податків розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань або податкового боргу затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 р. № 574, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 р. за № 1853/24385 (далі - Наказ № 574).
Перелік обставин, що є підставами для відстрочення грошових зобов'язань (податкового боргу), та підтверджуючих ці обставини документів наведено у постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1235 "Про затвердження переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин".
Розстрочення (відстрочення) податкового боргу, у тому числі який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), надається платнику податків у порядку, визначеному Наказом № 574, на підставі його письмової заяви та доказів, що підтверджують настання обставин непереборної сили.
Таким чином, питання надання платникам податків відстрочення податкових боргів врегульовано на законодавчому рівні, тому необхідності у прийнятті Урядом окремого рішення щодо його відстрочення немає.
Крім того, зауважимо, що відстрочення податкового боргу не може надаватись усім без винятку підприємствам, які знаходяться на території проведення АТО, оскільки рішення про відстрочення приймаються керівником органу ДФС окремо по кожному платнику податків на підставі його заяви та поданих ним доказів (підтверджуючих документів).

Щодо питання списання податкового боргу
Відповідно до статті 10 Закону України № 1669 "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (далі - Закон №1669) протягом терміну дії цього Закону єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення АТО, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов'язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України (далі - ТПП).
Згідно з наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 р. № 577 "Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 р. за N 1844/24376 (далі - Наказ № 577), документом-підставою для прийняття керівником (заступником керівника) контролюючого органу рішення про списання безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), є відповідний сертифікат (висновок) ТПП, що засвідчує настання форс-мажорних обставин у податкових правовідносинах та використовується при списанні безнадійного податкового боргу відповідно до статті 101 Кодексу.
Отже, згідно з вимогами податкового законодавства до компетенції органів ДФС належить забезпечення процедури списання безнадійного податкового боргу, зокрема в частині прийняття рішення про списання та відображення зазначеної операції в інформаційних системах контролюючих органів, на підставі сертифіката (висновку), виданого ТПП.
Слід зазначити, що ДФС листом від 27.10.2014 р. № 5694/6/99-99-26-01-15 зверталась до ТПП з приводу її функціональних повноважень при засвідченні впливу форс-мажорних обставин, пов'язаних з проведенням у Донецькій і Луганській областях АТО, на виникнення у платників податків податкового боргу, зокрема, в частині перевірки наданих платником податків доказів, що обґрунтовують вплив форс-мажорних обставин на невиконання такими платниками податкового обов'язку, та відповідальності ТПП у разі надання неправомірного сертифіката (висновку).

Щодо сплати єдиного соціального внеску
Статтею 1 Закону N 1669 визначено, що період проведення антитерористичної операції - це час між датою набрання чинності Указом Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" (далі - Указ № 405) та датою набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операції або військових дій на території України.
Територія проведення антитерористичної операції - територія України, на якій розташовані населені пункти, визначені у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу № 405.
Згідно з пунктом 94 розділу VIII Закону України № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон № 2464) платники єдиного внеску, вказані у статті 4 цього Закону, які перебувають на обліку в фіскальних органах, розташованих на території населених пунктів, визначених у переліку, зазначеному у статті 2 цього ж Закону, де проводилася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу № 405, звільняються від виконання своїх обов'язків, передбачених частиною другою статті 6 Закону № 2464, на період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції або військового чи надзвичайного стану.
Відповідно до частини другої статті 6 Закону № 2464 платник єдиного внеску зобов'язаний, зокрема, своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок, подавати звітність тощо.
З огляду на викладене, платники єдиного внеску, які перебувають на обліку у фіскальних органах, розташованих на території, де проводилась антитерористична операція або було оголошено військовий чи надзвичайний стан, на період антитерористичної операції звільняються від своїх обов'язків щодо своєчасного та в повному обсязі нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску, подання звітності до фіскального органу.
Таким чином, Закон № 1669 не скасовує обов'язків, визначених частиною другою статті 6 Закону № 2464, а дає змогу платникам єдиного внеску на період проведення АТО не виконувати їх у встановлені строки (своєчасно) та повному обсязі.
Отже, згідно з вимогами Закону № 1669 зазначені обов'язки мають бути виконані платниками єдиного внеску після закінчення АТО.
Відповідальність, штрафні та фінансові санкції, передбачені Законом № 2464 за невиконання, несвоєчасне виконання, виконання не в повному обсязі обов'язків, у період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції до платників єдиного внеску, які не пізніше тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення АТО, подали до фіскального органу заяву та сертифікат ТПП, не застосовуються.

Щодо встановлення нульової ставки плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо земельних ділянок та нерухомого майна, які знаходяться в зоні АТО та не використовуються у господарській діяльності на період до закінчення АТО
В цілому підтримуючи викладену в листі пропозицію, зазначаємо, що нині на розгляді у Верховній Раді України знаходиться проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції)" за реєстр. № 0942 (далі - законопроект № 0942), який було схвалено у першому читанні Верховною Радою України VII скликання за реєстр. № 4314а.
Цим законопроектом пропонується врегулювати питання порядку та строків сплати податків і зборів, а також обліку платників на території проведення АТО.
Під час засідань в Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики робочих груп з підготовки законопроекту № 0942 до другого читання, зокрема, обговорювалось питання щодо прийняття норми, згідно з якою не є об'єктами оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, що розташовані на тимчасово окупованій території, а також не нараховується та не сплачується плата за землю, в тому числі орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності, що розташовані на окремих територіях проведення антитерористичної операції, відмінних, ніж тимчасово окупована територія, та які постраждали внаслідок бойових дій і непридатні для використання, визнані такими згідно з рішенням органів місцевого самоврядування або органів місцевої влади.
У разі прийняття Верховною Радою України законопроекту № 0942 з врахуванням наведеної вище норми порушене в листі питання буде врегульовано.

Заступник Міністра                                                                                   О. Макеєва

Джерело: http://uteka.ua/ua/publication/O-problemnyx-voprosax-predpriyatij-na-territorii-ATO.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!