Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Щодо порядку застосування РРО у частині внесення розмінної монети

July 26, 2016

Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг в України визначає Закон України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (з наступними змінами та доповненнями) (далі за текстом - Закон №265).
Порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації банками роботи з готівкою в Україні визначаються  Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, яке затверджене постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 за №40/10320 (з наступними змінами та доповненнями) (далі за текстом – Положення №637).
Пунктом 2.13 глави 2 Положення № 637 визначено, що підприємства (підприємці) під час здійснення розрахунків із споживачами за готівку зобов’язані забезпечувати наявність у касі банкнот і монет для видачі здачі (за винятком тих номіналів монет (банкнот), випуск в обіг яких припинено Національним банком України).
Водночас згідно пункту 13 статті 3 Закону № 265 суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій, а у випадку використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня.
У відповідності до вимог пункту 6 розділу ІІІ ПОРЯДКУ реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013 № 417 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.09.2013 за №1618/24150 (з наступними змінами та доповненнями), внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватись через реєстратор розрахункових операцій з використанням операцій «службове внесення» та «службова видача», якщо таке внесення чи видача не пов’язані з проведенням розрахункових операцій. Крім того, операція «службове внесення» використовується для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання фіскального звітного чеку (Z-звіту).
Таким чином внесення розмінної монети до пам’яті реєстратора розрахункових операцій необхідно проводити з використанням операції «службове внесення», що забезпечить виконання вимог пункту 13 статті 3 Закону № 265 у частині недопущення невідповідності сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків.
При цьому слід зазначити, що згідно до термінів, які вживаються у Положенні № 637 оприбуткуванням готівки вважається - проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій.
Відповідно до пункту 2.6 глави 2 Положення № 637 визначено, що уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.
Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 цього Положення, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.
У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків реєстратора розрахункових операцій (даних розрахункових книжок).
Відповідно до глави 4 Положення № 637 кожне підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів).
Відокремлені підрозділи підприємств, які проводять операції з приймання готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням її прибутковим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов’язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням їх видатковими касовими ордерами і відомостями, ведуть касову книгу.
Відокремлені підрозділи підприємств, страхові агенти, брокери, розповсюджувачі лотерей, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок та веденням книги обліку розрахункових операцій, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, а також підприємці касової книги не ведуть.
Відповідно до пункту 2.8 глави 2 Положення №637 підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) в межах, що не перевищують установлений ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує встановлений ліміт каси, обов’язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки.
Відокремлені підрозділи підприємств - юридичних осіб можуть здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас таких юридичних осіб або до будь-якого банку для її переказу і зарахування на банківські рахунки зазначених юридичних осіб.
З урахуванням вищевикладеного, у разі якщо відокремлені підрозділи ТОВ «…» здійснюють готівкові розрахунки виключно із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та веденням книги обліку розрахункових операцій, без ведення касової книги за місцем розташування відокремлених підрозділів (місць проведення розрахунків) в межах, що не перевищують установлений ліміт каси, після внесення розмінної монети до пам’яті реєстратора розрахункових операцій з використанням операції «службове внесення» за умови, що реєстратор розрахункових операцій типу «Марія - 301 МТМ» в автоматичному режимі переносить (відображає) залишок коштів з кінця робочої зміни дня на початок робочої зміни дня, операцію «службове внесення» повторювати не потрібно.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ  податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Джерело: https://uteka.ua/ua/publication/O-poryadke-primeneniya-RRO-v-chasti-vneseniya-razmennoj-monety

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!