Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Про неухильне дотримання законодавства щодо добровільної реєстрації платників ПДВ

October 11, 2016

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.09.2016 р. № 30350/7/99-99-08-01-01-17

Про неухильне дотримання законодавства щодо добровільної реєстрації платників ПДВ

Державна фіскальна служба України за результатами розгляду звернень суб'єктів господарювання щодо відмов контролюючих органів у добровільній реєстрації платником податку на додану вартість (далі - платник ПДВ) звертає увагу на таке.
Реєстрація платником ПДВ за добровільним рішенням особи здійснюється відповідно до вимог статей 182 та 183 розділу V ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ  (далі - Кодекск) та регламентується розділом III Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.2014 р. № 1130 (далі - Положення).
Згідно із законодавством добровільно зареєструватися платником ПДВ може особа, яка провадить або планує провадити господарську діяльність незалежно від дати її державної реєстрації, тобто особа, у якої обсяги оподатковуваних операцій відсутні або за останні 12 календарних місяців є меншим за суму у
1 000 000 гривень.
Реєстраційна заява платника ПДВ за ф. № 1-ПДВ (далі - Заява) подається до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ і матиме право на податковий кредит і виписку податкових накладних. Особа може зазначити у Заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника ПДВ, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого така особа вважатиметься платником ПДВ та матиме право на виписку податкових накладних.
Заява подається за вибором платника податків в один з таких способів:

 • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
 • в електронній формі засобами електронного зв'язку (із використанням Єдиного вікна подання електронної звітності або через Електронний кабінет платника);
 • під час реєстрації бізнесу як додаток до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи або державну реєстрацію фізичної особи - підприємця.

При цьому правила, порядок та строки розгляду контролюючими органами заяв, поданих засобами електронного зв'язку або як додаток до реєстраційної картки, є такими самими, як і для заяв, поданих у паперовому вигляді.
Підстави для відмови у реєстрації платником ПДВ визначені у пункті 183.8 статті 183 розділу V Кодексу. Контролюючий орган відмовляє у реєстрації особи як платника податку, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа або не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 Кодексу, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно із статтею 184 Кодексу, а також якщо при поданні реєстраційної заяви чи визначенні бажаного (запланованого) дня реєстрації не дотримано порядок та строки (терміни), встановлені пунктами 183.1, 183.3 - 183.7 статті 183 Кодексу.
У разі відсутності таких підстав контролюючий орган протягом 3 робочих днів від дня отримання Заяви вносить до реєстру платників ПДВ (далі - Реєстр) запис про реєстрацію такої особи як платника ПДВ із датою реєстрації, що відповідає:

 • першому числу місяця, наступного за днем спливу 20 календарних днів після подання Заяви до контролюючого органу, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у Заяві не зазначено;
 • бажаному (запланованому) дню реєстрації, зазначеному у Заяві.

Якщо у Заяві не зазначені обов'язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дні, її не скріплено печаткою заявника (за наявності), не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису Заяви від особи, яка реєструється платником ПДВ, відомості про заявника не включені до Єдиного державного реєстру, то протягом 3 робочих днів від дня отримання Заяви контролюючий орган звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову Заяву (із зазначенням підстав неприйняття попередньої) (пункт 3.9 розділу III Положення).
Змінами до Положення, затвердженими наказом Мінфіну від 18.03.2016 р. № 373 (набрали чинності 29.04.2016 р.), запроваджено можливість подати нову Заяву до контролюючого органу з бажаною датою реєстрації, що була вказана у попередній неприйнятій Заяві, якщо особою, яка добровільно реєструється платником ПДВ, ліквідовано недоліки та така нова Заява подана не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ та матиме право на податковий кредит і виписку податкових накладних.
Результати приведеного аналізу даних інформаційного фонду Реєстру свідчать, що найбільша питома вага відмов у реєстрації платником ПДВ та пропозицій подати нову Заяву у Херсонській, Харківській, Волинській та Одеській областях.
Мають місце випадки, коли контролюючими органами, у разі виявлення недоліків в одному пункті Заяви, припиняється розгляд такої Заяви і не аналізуються інші дані Заяви. Внаслідок цього за наявності фактично кількох недоліків у Заяві заявникам повідомляють лише про одну підставу неприйняття Заяви.
Виявлені заяви, за результатами розгляду яких підставою для відмови у реєстрації платником ПДВ або для неприйняття Заяви і надання пропозицій подати повторну Заяву (далі - відмови) є те, що в Заяві не зазначено бажаний день реєстрації або не вказані інші необов'язкові для заповнення дні.
Так, у Заяві про добровільну реєстрацію платником ПДВ контролюючим органом не може вимагатись заповнення таких даних:

 • розділу I Заяви, що подається як додаток до заяви про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця;
 • розділів 1, 2 Заяви, яка подана юридичною особою як додаток до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи;
 • розділу 6 Заяви;
 • частин другої та третьої розділу 7 Заяви;
 • розділу 9 Заяви, якщо заявник не є учасником договору про спільну діяльність, управителем майна або інвестором угоди про розподіл продукції;
 • розділу 10 Заяви, якщо платником ПДВ добровільно реєструється фізична особа - підприємець.

Розділ 5 Заяви заповнюється згідно з додатком до неї "Причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам розділу V Кодексу", сам додаток до контролюючого органу не подається.
У частині першій розділу 7 та розділі 8 Заяви про добровільну реєстрацію платником ПДВ може бути зазначено "0" ("нуль").
Враховуючи викладене, зобов'язуємо забезпечити:

 • неухильне дотримання підпорядкованими органами законодавства під час здійснення добровільної реєстрації платником ПДВ;
 • недопущення необґрунтованих відмов у добровільній реєстрації платником ПДВ, поверхневого або формального розгляду заяв;
 • комплексний розгляд заяв та, у разі виявлення недоліків, інформування заявників про всі виявлені помилки;
 • належну та ефективну організацію роботи контролюючих органів та якісне обслуговування платників податків, дотримання прав осіб щодо повторного подання заяв після виправлення помилок (не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати реєстрації);
 • дотримання триденного строку розгляду заяв та безумовне направлення у цей строк письмових повідомлень платникам у разі неприйняття Заяви до розгляду або відмови у реєстрації;
 • притягнення до відповідальності посадових осіб контролюючих органів за кожним випадком безпідставної відмови в реєстрації платником ПДВ або умисного затягування такої реєстрації;
 • роз'яснення платникам податків їх права на оскарження рішення контролюючого органу про відмову в реєстрації платником ПДВ.

Перший заступник Голови                                   С. Білан

Джерело: https://uteka.ua/ua/publication/O-neuklonnom-soblyudenii-zakonodatelstva-otnositelno-dobrovolnoj-registracii-platelshhikov-NDS

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!