Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Щодо оподаткування операцій за договором управління майном

April 27, 2016

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
ЛИСТ
від 21.04.16 р. № 9392/10/26-15-12-01-18

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло звернення щодо оподаткування операцій за договором управління майном і в межах своїх повноважень повідомляє.
Згідно із п. 1 ст. 1029 Цивільного кодексу України від 16.01.2013 № 435-ІУ зі змінами та доповненнями (далі - ЦКУ) за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов’язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).
Відповідно до п. 1 ст. 1032 та п. 5 ст. 1033 ЦКУ установником управління є власник майна. Управитель, якщо це визначено договором про управління майном, є довірчим власником цього майна, яким він володіє, користується і розпоряджається відповідно до закону та договору управління майном. Договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на майно, передане в управління.
Згідно пп. 5 п. 180.1 ст. 180 ПКУ для цілей оподаткування податком на додану вартість операцій за договорами управління майном, платником цього податку є особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.
При цьому для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.
Пунктом 185.1 ст. 185 ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.
При цьому операції з надання товарів у межах договорів довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари та не пов'язані з купівлею чи продажем таких товарів, не вважаються постачанням товарів (пп. 14.1.191 та пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
Враховуючи вищевикладене, операції з передачі та повернення майна в межах договору управління майном, які не передбачають передачі прав власності на таке майно, ПДВ не оподатковуються.
Щодо операцій по управлінню майном, які здійснюються управителем за плату та в інтересах установника управління в межах договору управління майном, є операцією з поставки товарів/послуг, що оподатковується ПДВ на загальних підставах (за ставкою 20 відсотків).
Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375, Мінфін є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, державну політику, зокрема, у сфері бухгалтерського обліку.
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
Отже, з питання на балансі якої із сторін договору управління повинен обліковуватись переданий в управління майновий комплекс після підписання договору управління, доцільно звертатися до Міністерства фінансів України.
Слід зазначити, що ст. 36 Кодексу встановлено, що платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати відповідність проведення ними операцій.
Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог Кодексу.
Згідно із статтею 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
Також варто зазначити, що в кожній районній державній податковій інспекції міста Києва функціонують Центри обслуговування платників податків. В яких також надаються усні консультаційні послуги з питань практичного застосування норм Податкового кодексу України. У разі виникнення додаткових питань, ГУ ДФС у м. Києві пропонує вам звернутись безпосередньо до податкового органу за місцем вашої державної реєстрації.

Заступник начальника                                                                                                        Е.М. Пруднікова

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!