Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Про гарантії за вкладами, розміщеними фізособами на тимчасово окупованій території

April 21, 2016

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ЛИСТ
04 квітня 2016 року № 27-18211/16

Банкам-агентам Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
Уповноваженим особам Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб

Щодо гарантій за вкладами, розміщеними фізичними особами, зареєстрованим місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України

У зв’язку iз виконанням Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi — Фонд) гарантiй вiдносно вкладiв, розмiщених фiзичними особами, зареєстрованим мiсцем проживання яких є тимчасово окупована територiя України, доводимо до вiдома та використання в роботi визначений чинним законодавством порядок виплати (вiдшкодування) коштiв вкладникам, зареєстроване мiсце проживання яких розташоване на тимчасово окупованiй територiї.
На пiдставi положень Закону України «Про створення вiльної економiчної зони «Крим», Закону України «Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України» та Закону України «Про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб», якi визначають порядок надання державних гарантiй вкладникам — громадянам України, зареєстрованим мiсцем проживання яких є тимчасово окупована територiя України, виплати коштiв вкладникам, що є громадянами України, зареєстрованим мiсцем проживання яких є тимчасово окупована територiя, здiйснюються пiсля взяття таких вкладникiв на облiк, як внутрiшньо перемiщених осiб та за умови дотримання наступних вимог:

  • наявнiсть у вкладника громадянства України та одночасна вiдсутнiсть громадянства держави-окупанта, на пiдтвердження чого вiн повинен пред’явити дiйсний паспорт громадянина України i подати особисту декларацiю про вiдсутнiсть громадянства держави-окупанта;
  • наявнiсть у вкладника документа контролюючого органу про присвоєння реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв або вiдмiтки у паспортi громадянина України про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта;
  • наявнiсть у вкладника дiючої довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи.

​У випадку звернення за отриманням коштiв уповноваженого представника вкладника таким представником подаються заповнена особисто вкладником декларацiя про вiдсутнiсть громадянства держави-окупанта у вкладника та належним чином засвiдчена копiя довiдки про взяття на облiк вкладника, як внутрiшньо перемiщеної особи.

Директор-розпорядник                                                                                         К. М. Ворушилiн

Джерело: http://uteka.ua/ua/publication/O-garantiyax-po-vkladam-razmeshhennym-fizlicamina-vremenno-okkupirovannoj-territorii.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!