Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Нові повноваження інспекторів держгеокадастру

April 6, 2017

Для кого ця стаття: для власників і користувачів земельних ділянок.
Із цієї статті ви дізнаєтеся: хто такий інспектор Держгеокадастру, якими повноваженнями його наділено, якими можуть бути наслідки перевірки та яку відповідальність установлено за порушення земельного законодавства.
З 10 березня 2017 року набула чинності Інструкція з оформлення державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджена наказом Мінагрополітики від 19.01.17 р. № 6 (далі – Інструкція № 6).
Хто ж такі ці державні інспектори, які повноваження мають та чим чревато порушення земельного законодавства, розглянемо в цій консультації.
Суть змін
Постановою КМУ від 22.07.16 р. № 482 до Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою КМУ від 14.01.15 р. № 15 (далі – Положення № 15, ДГК), було внесено зміни, якими ДГК наділено повноваженнями із здійснення державного нагляду (контролю) в АПК у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності (пп. 251–2510 п. 4).
Згідно з постановою КМУ від 31.08.16 р. № 581 територіальні органи ДГК та Держземагентства ліквідовано, а всі управління в районах, містах стали структурними підрозділами відповідних Головних управлінь (далі – ГУ) ДГК. Тобто відтепер територіально юридичними особами публічного права залишилися лише ГУ, а до їх складу ввійшли районні, міські, міськрайонні відділи та управління.
У структурах ГУ передбачено штатні одиниці державних інспекторів, які здійснюватимуть указані заходи контролю. Повноваження держінспектора оформлюються відповідним наказом.
Окрім того, розпорядженням КМУ від 30.11.16 р. № 910-р функції та повноваження Державної інспекції сільського господарства із здійснення державного нагляду (контролю) в АПК у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності також покладено на ДГК.
Повноваження ДГК
Повноваження ДГК стосовно державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності установлено п. 4 Положення № 15.
Зокрема, ДГК здійснює державний контроль:
•    за дотриманням вимог земельного законодавства в процесі укладання цивільно-правових договорів, передачі у власність, надання в користування, у тому числі в оренду, вилучення (викупу) земельних ділянок;
•    дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю;
•    додержанням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов’язковим здійсненням заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;
•    дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільсько- та лісогосподарського виробництва;
•    використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення тощо.
Права державних інспекторів
Держінспектори мають право (ст. 10 Закону від 19.06.03 р. № 963-IV):
•    безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні юридичних і фізичних осіб, перевіряти документи щодо використання та охорони земель;
•    давати обов’язкові для виконання вказівки (приписи) з питань використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства України про охорону земель відповідно до їх повноважень, а також про зобов’язання приведення ділянки в попередній стан у випадках, установлених законом, за рахунок особи, яка вчинила відповідне правопорушення, з відшкодуванням завданих власнику земельної ділянки збитків;
•    складати акти перевірок чи протоколи про адмінправопорушення;
•    викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень із питань, пов’язаних із порушенням земельного законодавства України;
•    передавати до органів прокуратури, органів досудового розслідування акти перевірок та інші матеріали про діяння, у яких убачаються ознаки кримінального правопорушення;
•    звертатися до суду з позовом щодо відшкодування втрат сільсько- і лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно чи тимчасово зайнятих ділянок, строк користування якими закінчився.
Держінспектори можуть мати й інші повноваження відповідно до закону.
Перевірки та їх результати
Рішення про проведення перевірок приймаються у формі наказу ДГК або ГУ області за підписом керівника, а в разі його відсутності – посадової особи, яка виконує його обов’язки.
Проекти наказів готуються й подаються структурними підрозділами за дорученням керівника установи чи за власною ініціативою (Типова інструкція з діловодства в центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів АР Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою КМУ від 30.11.11 р. № 1242).
Для проведення перевірки державному інспектору спершу треба знайти необхідні підстави та викласти їх у письмовій формі. За наявності підписаного і зареєстрованого наказу інспектор має право здійснювати перевірку.
Граничні строки проведення перевірки не встановлено. Справа розглядається протягом 15 днів із дня виявлення правопорушення (п. 2 розд. 3 Інструкції № 6).
У справах про адмінправопорушення протоколи можуть складати уповноважені на те наказом посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в АПК, тобто ДГК (ст. 255 КУпАП). Тому при появі інспектора необхідно ознайомитися з наказом про його повноваження, його службовим посвідченням, наказом про проведення перевірки.
У разі виявлення порушення, за яке передбачено адміністративну відповідальність, держінспектор складає протокол за зразком, установленим Інструкцією № 6.
У ст. 244 КУпАП визначено особи, які мають право розглядати справи про адмінправопорушення і накладати адмінстягнення від імені ДГК. Однак цю статтю не приведено у відповідність до законодавства (на сьогодні там указано держінспектори сільського господарства, яких уже немає), тому керуватися нею не зовсім доцільно, але й не враховувати її не можна.
У разі виникнення спору рішення держінспектора можна оскаржити, посилаючись на те, що він не наділений повноваженнями розглядати справу.
Відповідальність
Якщо за результатами перевірки виявлено порушення, згідно з КУпАП інспектор може накласти штрафи в розмірі:
•    за самовільне зайняття ділянки без оформлених належним чином документів: на громадян – від 170 до 850 грн., на посадових осіб – від 340 до 1 700 грн. (ст. 531);
•    використання ділянки не за цільовим призначенням: на громадян – від 85 до 425 грн., на посадових осіб – від 255 до 510 грн. (ст. 53);
•    порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або невиконання обов’язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням: на громадян – від 170 до 340 грн., на посадових осіб – від 255 до 510 грн. (ст. 54).
Невиконання законних вимог інспекторів стосовно усунення порушень нормативних актів щодо експлуатації машин та актів з охорони праці під час їх експлуатації або створення перешкод для діяльності перевіряючих загрожує штрафом у розмірі (ст. 18827 КУпАП):
•    для громадян – від 51 до 85 грн.;
•    посадових осіб – від 136 до 238 грн.
Штрафи, установлені КУпАП, досить невеликі, але слід пам’ятати, що інспектори мають право звертатися до суду з позовом щодо відшкодування втрат сільсько- і лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно чи тимчасово зайнятих ділянок, строк користування якими закінчився.
Крім того, ст. 144 Земельного кодексу визначено порядок припинення права користування ділянками в разі порушення земельного законодавства.
Кримінальним кодексом (далі – КК) передбачено також кримінальну відповідальність, а саме:
•    ст. 1971 – за самовільне будівництво та зайняття ділянки;
•    ст. 239 – за забруднення або псування земель;
•    ст. 254 – за безгосподарське використання земель та інші.
Отже, якщо держінспектором виявлено адміністративне правопорушення, то за його ініціативи матеріали справи можуть бути передані до правоохоронних органів, які, у свою чергу, можуть кваліфікувати порушення згідно з нормами КК.

Висновки
Держінспектор ДГК має право обстежувати ділянки, що перебувають у власності та користуванні юридичних та фізичних осіб, перевіряти документи про використання та охорону земель.
Інспектор, який прийшов з перевіркою, повинен пред’явити наказ про свої повноваження, посвідчення, наказ про перевірку та перелік питань, які перевіряються.
Інспектори, окрім іншого, можуть звертатися до суду з позовом щодо відшкодування втрат сільсько- і лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно чи тимчасово зайнятих ділянок, строк користування якими закінчився, ініціювати розгляд матеріалів справи правоохоронними органами згідно з КК. Як наслідок, можливе, зокрема, припинення права користування, права власності та обмеження волі.
 

 

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!