Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Нові форми фінансової звітності - із звітності за І квартал 2013 року

March 12, 2013

Мінфіном затверджено Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», яким визначено нові форми фінансової звітності, які слід застосовувати починаючи із звітності за І квартал 2013 року і в наступних звітних періодах. 
Додаток 1 до цього Національного положення (стандарту) містить: 

  • Баланс (Звіт про фінансовий стан). Форма 1
  • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма 2
  • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом). Форма 3
  • Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом). Форма № 3-н
  • Звіт про власний капітал. Форма № 4

Додаток 2 до Національного положення (стандарту) включає: 

  • Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан). Форма № 1-к
  • Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи). Форма № 2-к
  • Звіт про рух грошових коштів. Форма № 3-к
  • Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом). Форма № 3-кн
  • Консолідований Звіт про власний капітал (Звіт про зміни у власному капіталі). Форма № 4-к

Додаток 3 до Національного положення (стандарту) містить перелік додаткових статей фінансової звітності, які підприємства можуть вписувати у звітність за умови, що інформація, яка буде там відображатися, є суттєвою, і оцінка статті може бути достовірно визначена. 
Визнано таким, що втратив чинність, наказ Мінфіну від 31.03.99 р. № 87, яким були затверджені П (С) БО 1-5.

Наказ Мінфіну від 07.02.13 р. № 73 набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!