Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

НБУ встановив ряд нових обмежень для банків

January 5, 2015

З метою створення умов для забезпечення стабільної діяльності банків НБУ зобов`язав банки, на які поширюється дія п. 2 та/або п. 3 постанови від 25.12.14 р. № 859, дотримуватися таких обмежень:
- не надавати кредитів без забезпечення, яке відповідає вимогам нормативно-правового акта Нацбанку щодо оцінки ризиків з метою формування і використання резервів за фінансовими активами, крім: кредитів фізособам у сумі не більше ніж 50,0 тис. грн., у тому числі кредитів овердрафт; кредитів овердрафт юрособам за кредитними договорами, укладеними до дати набрання чинності цією постановою, у межах загальної суми заборгованості, що склалася на цю дату за такими кредитами; кредитів іншим банкам на строк до 30 календарних днів;
- не здійснювати валютних операцій на умовах "своп", які виконуються в строк, що перевищує 30 календарних днів;
- не здійснювати активних операцій з інсайдерами (крім державних банків, їх дочірніх підприємств та підприємств, у яких частка державного банку та/або його дочірніх підприємств (окремо або разом) у статутному капіталі становить 100 %) у частині укладання нових кредитних договорів та договорів про надання банком фінансових зобов`язань, укладання договорів про внесення змін до кредитних договорів щодо збільшення строків користування активами та/або збільшення сум кредитів;
- не здійснювати викупу та/або дострокового погашення боргових цінних паперів власної емісії, за винятком випадків, коли дострокове погашення боргових цінних паперів власної емісії відбувається за ціною, не вищою, ніж 50 % від номіналу, та не призводить до суттєвого погіршення ліквідності банку;
- не здійснювати викупу акцій власної емісії, за винятком випадків, передбачених законодавством України щодо обов`язкового викупу банком акцій власної емісії;
- не придбавати недержавних цінних паперів від свого імені, крім цінних паперів, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабміну, надану відповідно до закону про Держбюджет на відповідний рік; цінних паперів, емітентом яких є Нацбанк; боргових цінних паперів емітентів, цінні папери яких унесені та перебувають у першому рівні лістингу однієї з українських фондових бірж, у межах суми заборгованості, що склалася на дату набрання чинності цією постановою за кожним емітентом; облігацій внутрішніх місцевих позик, емітентами яких є міські ради адміністративних центрів областей України та м. Києва;
- не здійснювати виплати дивідендів акціонерам, крім виплати дивідендів за привілейованими акціями;
- не здійснювати розподілу капіталу в будь-якій формі, крім спрямування прибутку на збільшення статутного капіталу, формування резервного фонду, покриття збитків минулих років;
- не здійснювати дострокового повернення вкладів (депозитів) інсайдерам;
- не здійснювати виплати бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород керівникам банків, крім виплат, які є складовою частиною заробітної плати та виплачуються на постійній основі;
- не збільшувати обсягів капітальних інвестицій за основними засобами та нематеріальними активами, що не беруть участі в проведенні банківських операцій, крім нерухомого майна, що перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору застави, та/або нерухомого майна, набутого банком з метою запобігання збиткам.
За умови дотримання вищезазначених обмежень НБУ не буде застосовувати до банків заходів впливу.

Постанова НБУ від 25.12.14 р. № 859 набула чинності з 01.01.15 р. та діє до 01.01.19 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!