Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Податкова реформа 2016: огляд змін щодо податку на прибуток

August 15, 2016

Мінфін розробив пакет змін щодо удосконалення податкової системи.
Законопроектом пропонується внести ряд змін до ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (далі-Кодекс).
 Зокрема, плануються такі зміни в частині податку на прибуток:
- виключення необхідності виконання вимог Кодексу в частині обов’язкової наявності установчих документів бюджетним установам для отримання статусу неплатника податку на прибуток;
- доповнення нормами щодо чіткого визначення звітного періоду для неприбуткових організацій;
- доповнення нормами щодо можливості отримання нерезидентом документального підтвердження сплати податку на прибуток на території України;
- уточнення порядку амортизації основних засобів та нематеріальних активів, нарахування якої здійснюється без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку;
- коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів та нематеріальних активів, оскільки такі витрати не можливо враховувати при розрахунку податку на прибуток як такі, що непов’язані з отриманням доходу платника;
- зменшення фінансового результату до оподаткування на суму первісної вартості об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів у разі продажу такого об’єкта, оскільки такі витрати були здійснені  платником податку під час придбання такого об’єкта;
- уточнення правових підстав списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів, яка відповідає ознакам, визначеним в пп.14.1.11 п.14.1 ст.14  Кодексу;
- уточнення порядку розрахунку обмеження при виплаті процентів нерезидентам, які є пов’язаними особам з платником податку на прибуток, а саме в частині обмеження процентів за борговими зобов’язаннями, які виникли саме перед нерезидентами – пов’язаними особами;
- уточнення податкової різниці, яка виникає по витратах щодо податку на нерухомість, оскільки на сьогодні в діючій редакції Кодексу передбачена можливість подвійного зменшення податку на прибуток на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- визначення особливостей обліку під час здійснення платниками податку на прибуток реорганізації;
- уточнення положення щодо уникнення подвійного врахування при визначенні фінансового результату до оподаткування доходів або витрат, виникнення яких для цілей оподаткування відбувається після 01.01.2015;
- у період з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2021 року запровадження застосування прирозрахункуамортизаціїосновнихзасобівщорічної 20-відсоткової ставки  (прискореної амортизації) при одночасному виконанні такихумов:
а) власніосновнізасобивідносятьсядогруп 3 – 8, 16(група 3 - будівлі споруди, передавальні пристрої; група 4 - машини та обладнання; група 5 - транспортні засоби; група 6 - інструменти, прилади, інвентар, меблі; група 7 – тварини; група 8 - багаторічні насадження; група 16 - довгострокові біологічні активи);
б) мінімальнийстроккорисноговикористаннятакихосновнихзасобівскладаєнеменшечотирьохроків;
в) основнізасоби, якібуливведенівексплуатаціюплатникомподатківвмежаходногозподатковихперіодів, починаючиз 1 січня 2017 рокудо 31 грудня 2021 року;
- запровадження на період до 31 грудня 2021 року податкових канікул (застосування нульової ставки податку на прибуток підприємств), для підприємств у яких річний дохід не перевищує 3-х мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, за умови відповідності критеріям:
а) утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;
б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років, щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3-х мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;
в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів робіт, послуг) становив до 3-х мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.

Джерело: https://uteka.ua/ua/publication/Nalogovaya-reforma-2016-obzor-izmenenij-po-nalogu-na-pribyl

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!