Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Моніторинг законодавства АПК

September 10, 2015

Кабінет міністрів України

Постанова №249 від 22 квітня 2015

Про внесення змін до пункту 26 Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні

Згідно зі змінами, внесеними до Порядку, у разі якщо за два роки з об'єктивних причин не отримано необхідних даних для постійної реєстрації препарату, за висновком експертизи рішенням Мінприроди України термін дії експериментальної реєстрації може бути продовжений на один рік.

При цьому не допускається продовження терміну експериментальної реєстрації більше одного разу, крім продовження терміну такої реєстрації в 2015 році.

Постанова набула чинності 15 травня 2015.

Постанова №262 від 5 травня 2015

Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 12 січня 2011 №11

Зазнав зміна Порядок акумуляції сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та / або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, затверджений постановою КМУ від 12.01.11 №11. Нагадаємо, що сільськогосподарське підприємство повинно на підставі даних бухгалтерського та податкового обліку складати податкову декларацію і в строки, встановлені ст. 203 Кодексу, подавати її в електронному вигляді до територіального органу ГФС.

Сума ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) сільськогосподарським підприємством відповідно до податкової декларацією за операціями з поставки вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів за кодами згідно з УКТЗЕД 2204 29 і 2204 30), тобто різниця між сумою податкового зобов'язання за звітний період та сумою податкового кредиту за такий період, перераховується з рахунку платника в системі електронного адміністрування ПДВ на спеціальний рахунок у порядку і строки, встановлені постановою КМУ від 16.10.14 №569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість".

Постанова набула чинності 19 травня 2015.

Постанова № 300 від 29 травня 2015

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

Затверджений порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагропродом України у держбюджеті за програмою "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів", які направляються суб'єктам господарювання АПК на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами.

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагропрод.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є департаменти агропромислового розвитку облдержадміністрацій.

Відповідно до Порядку Мінагропрод України визначає річні ліміти і здійснює розподіл бюджетних призначень між департаментами агропромислового розвитку облдержадміністрацій пропорційно середньорічного обсягу виробництва валової продукції сільського господарства (у постійних цінах) за попередні три роки, що передують звітному році, згідно з даними органів державної статистики.

Компенсація надається на конкурсній основі суб'єктам господарювання АПК - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності за укладеними кредитними договорами за умови, що сума відсотків за користування кредитами та розмір плати за надання інших банківських послуг, пов'язаних з цим кредитом (розрахункове обслуговування кредиту , розгляд кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні послуги тощо), не перевищує 30 відсотків річних.

Компенсація надається у розмірі 50% облікової ставки НБУ, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, за кредитами, залученими в минулому і поточному роках, відсотки за користування якими були нараховані та сплачені в поточному році.

Компенсації підлягають процентні ставки за кредитами, залученими для покриття витрат, пов'язаних із закупівлею паливно-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, молодняку сільськогосподарських тварин і птиці, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, запасних частин для ремонту сільськогосподарської та зрошувальної техніки та обладнання, енергоносіїв, і оплати послуг, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт, робіт (послуг) з підготовки та обробки грунту, захисту рослин від хвороб і шкідників, збирання врожаю.

Постанова набула чинності 29 травня 2015.

Постанова №363 від 4 червня 2015

Про внесення змін до Порядку декларування зерна суб'єктами зберігання зерна

Відповідно до змін, внесеними в порядок, з декларації, яка подається зерновим складом за обсягом зерна, виключена норма щодо обсягів зерна регіональних ресурсів. Тобто декларуванню підлягають лише обсяги зерна державного продовольчого резерву, державного резервного насіннєвого фонду, іншого зерна, що знаходиться на зберіганні (крім зерна, закладеного до державного матеріального резерву).

Постанова набула чинності 12 червня 2015.

Постанова №402 від 17 червня 2015

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою

Постановою затверджено нові критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою.

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, є:

- Можливість виникнення біологічних, хімічних, фізичних ризиків, пов'язаних з вирощуванням (виробництвом) продукції, а також розведенням, утриманням, оборотом, торгівлею, зберіганням, утилізацією об'єктів санітарних заходів;

- Наявність фактів порушення суб'єктами господарювання законодавства, якщо це створює загрозу поширення інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень тварин.

Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високий, середній та незначний.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються з періодичністю: з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік; із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки; з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

Відповідно втратила чинність постанова КМУ від 24.09.08 №848 «Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду».

Постанова набула чинності 26 червня 2015.

Постанова №447 від 30 червня 2015

Про ліквідацію територіальних органів Державної інспекції сільського господарства

Уряд України ліквідувало як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної інспекції сільського господарства згідно з переліком, вказаним у додатку до постанови.

Ліквідовані територіальні органи будуть виконувати свої функції і повноваження до моменту їх передачі відповідним органам виконавчої влади.

Постанова набула чинності 9 липня 2015.

Постанова №448 від 30 червня 2015

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою

Постановою затверджено нові критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою.

Ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин оцінюється за наступними критеріями:

- Клас небезпеки пестицидів під час зберігання, транспортування, торгівлі та / або застосування засобів захисту рослин;

- Наявність фактів порушення вимог законодавства у сфері захисту рослин.

З урахуванням критеріїв оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин суб'єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначною.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері захисту рослин здійснюються щодо суб'єктів: з високим ступенем ризику - не частіше 1 разу на рік; із середнім ступенем ризику - не частіше 1 разу на 3 роки; з незначним ступенем ризику - не частіше 1 разу на 5 років.

Відповідно, втратила чинність постанова КМУ від 27.05.09 №513 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)».

Постанова набула чинності 17 липня 2015.

...

Джерело: http://uteka.ua/channels_store/publication/Monitoring-zakonodavstva-APK-9381

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!