Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Мінфін оприлюднив проект змін до деяких НП(С)БО, плану рахунків та методрекомендацій в держсекторі

June 19, 2015

Проектами наказів вносяться зміни до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, інших нормативно – правових актів з бухгалтерського обліку та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору з метою приведення їх у відповідність до вимог законодавства України.

У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»:

Амортизація не нараховується на нематеріальні активи доступ до яких обмежений у зв’язку з тим, що вони перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції.

За рішенням керівника суб’єкта державного сектора у розпорядчому документі про облікову політику може бути передбачено нарахування амортизації на річну дату балансу.

Сума оприбуткованих матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, які залишені для ремонту та інших потреб установи визнаються, доходом спеціального фонду суб’єкта державного сектору

У Плані рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ:

Бюджетні установи у разі потреби можуть застосовувати кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов`язаннями, що не передбачена Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов`язаннями бюджетних установ, наведеною у додатку 2 до цього Плану рахунків, із збереженням єдиних методологічних засад, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі, яка визначається у розпорядчому документі про облікову політику.

З повним текстом змын можна ознайомитись за посиланням:

Джерело: http://uteka.ua/channels_store/publication/Minfin-oprilyudniv-proekt-zmin-do-deyakix-NP%28S%29BO-planu-raxunkiv-ta-metodrekomendacij-v-derzhavnomu-sektori-1434703444

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!