Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Ліквідуємо об’єкт незавершеного будівництва: як відобразити у обліку

28 квітня 2014 р.

У процесі здійснення господарської діяльності інколи виникають ситуації, коли сільгосппідприємство з певних причин вирішує не добудовувати об’єкти незавершеного будівництва, а ліквідувати їх. Розглянемо порядок відображення в бухгалтерському та податковому обліку операцій з ліквідації таких об’єктів.
У бухгалтерському обліку поняття незавершеного будівництва є ідентичним поняттю незавершених капітальних інвестицій у необоротні матеріальні активи. Так, згідно з п. 48 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561, витрати на будівництво (виготовлення), придбання і поліпшення об’єктів основних засобів від початку і до закінчення зазначених робіт та введення об’єктів в експлуатацію визнаються незавершеними капітальними інвестиціями (незавершеним будівництвом).
Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291, витрати на створення матеріальних необоротних активів відображаються на субрахунку 151 «Капітальне будівництво».
У разі списання незавершеного будівництва витрати, акумульовані на субрахунку 151, списуються в дебет субрахунку 976 «Списання необоротних активів». На цей самий субрахунок списуються й витрати на демонтаж такого об’єкта незавершеного будівництва.
У результаті ліквідації об’єкта незавершеного будівництва можуть бути отримані товарно-матеріальні цінності (далі – ТМЦ), наприклад будматеріали, які можна використати в господарській діяльності сільгосппідприємства або реалізувати. Оприбуткування таких ТМЦ здійснюється на підставі оформленої членами комісії накладної. ТМЦ зараховуються на рахунки обліку матеріальних запасів за чистою вартістю реалізації з одночасним визнанням іншого доходу. Нагадаємо, що чиста вартість реалізації згідно з п. 26 П(С)БУ 9 визначається за кожною одиницею запасів шляхом вирахування з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва та збут.
У Балансі вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, що здійснюються підприємством, відображається у статті «Незавершене будівництво» (ряд. 1005) (п. 2.8 Методичних рекомендацій щодо заповнення форм звітності, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.13 р. № 433).

Детальніше див. у консультації «Ліквідація об’єкта незавершеного будівництва: оформлення та облік» «БАЛАНС-АГРО» № 16, який вийшов з друку 28.04.14 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!