Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Ліцензійні умови з надання фінпослуг можуть спростити

13 листопада 2015 р.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розробила проект ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, яким спростила процедуру видачі ліцензії.

 Відповідний проект постанови КМУ "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)" спрямований на комплексне вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг з позиції спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції).

Зокрема, ліцензійними умовами встановлюється вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються здобувачем ліцензії до заяви про отримання ліцензії.

Так, Нацкомфінпослуг видає ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на:

- залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення 

в частині:

залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

- надання послуг з фінансового лізингу;

- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

- надання гарантій та поручительств;

- послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством;

- послуги у системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів;

- надання послуг з факторингу;

- адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

- управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;

- довірчого управління фінансовими активами.

На дату подання заяви про отримання ліцензії здобувач ліцензії повинен бути внесений до Державного реєстру фінансових установ

що веде Нацкомфінпослуг.

Щоб отримати необхідну ліцензію потрібно подати заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг до Нацкомфінпослуг. До заяви необхідно додати такі документи:

- фінансова звітність та звітні дані здобувача ліцензії відповідно до вимог Нацкомфінпослуг за станом на останній день кварталу, що передує дню одержання Нацкомфінпослуг відповідної заяви, достовірність та повнота яких підтверджені аудитором, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ;

- анкета про керівника/головного бухгалтера фінансової установи (подається окремо щодо керівника та головного бухгалтера фінансової установи);

- опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох екземплярах.

В свою чергу Нацкомфінпослуг приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на підставі поданих документів та інформації, отриманої під час здійснення нагляду за діяльністю на ринках фінансових послуг та необхідної для перевірки здобувача/ліцензіата.

Також документ містить і вимоги до фінансових установ, а саме: перелік кадрових,організаційних, технологічних, спеціальних  та додаткових вимог, які встановлюються до фінансових установ, в залежності від виду надання послуг.

(Публикуется на языке оригинала)

Источник: http://uteka.ua/channels_store/publication/Licenzijni-umovi-z-nadannya-finposlug-mozhut-sprostiti-11174

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!