Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Хто такі приватні виконавці?

25 липня 2016 р.

Через три місяці після оприлюднення набуде чинності Закон України "Про органи і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів", згідно з яким поряд з державною виконавчою службою примусове виконання судових рішень зможуть здійснювати приватні виконавці.

Вимоги до приватного виконавця

Відповідно до Закону приватним виконавцем зможе стати громадянин України, який досяг 25 років, має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права після отримання відповідного диплома не менше двох років і склав кваліфікаційний іспит.
У той же час приватним виконавцем не може бути особа, яка:
1) не відповідає зазначеним вимогам;
2) визнана судом обмеженим у цивільній дієздатності або недієздатним;
3) має не зняту або непогашену в установленому законом порядку судимість;
4) вчинила корупційне правопорушення або порушення, пов'язане з корупцією, - протягом трьох років з дня вчинення;
5) за порушення вимог законодавства анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною або адвокатською діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавленим права на здійснення діяльності приватного виконавця, - протягом трьох років з дня прийняття відповідного рішення;
6) звільнена з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності, - протягом трьох років з дня звільнення.
Приватний виконавець при здійсненні своєї діяльності не зможе займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), інструкторської та суддівської практики із спорту і роботі в органах Асоціації приватних виконавців України) або підприємницької діяльністю.

Кваліфікаційний іспит

Особа, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, до подачі заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту має пройти навчання і стажування приватного виконавця. Загальний термін навчання і стажування приватного виконавця не може перевищувати трьох місяців.
Від проходження стажування приватного виконавця звільняються особи, які мають стаж роботи державного або приватного виконавця, адвоката, нотаріуса, арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) не менше одного року або помічника приватного виконавця не менше двох років.
Про проходження навчання, стажування приватного виконавця видається свідоцтво, термін дії якого становить один рік.
Особа, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, після проходження навчання, стажування приватного виконавця подає Кваліфікаційної комісії заяву про допуск до складання кваліфікаційного іспиту разом з документами, що підтверджують відповідність особи вимогам, встановленим частинами першою та другою статті 18 Закону, а також декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.
Про дату і місце проведення кваліфікаційного іспиту сповіщаються особи, допущені до його здачі. Інформація про кваліфікаційному іспиті не пізніше ніж за сім днів до дня його проведення розміщується на офіційному сайті Міністерства юстиції України та сайті Асоціації приватних виконавців України. На іспиті мають право бути присутніми представники Асоціації приватних виконавців України, громадських об'єднань та засобів масової інформації.
Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом автоматизованого анонімного тестування.
Особі, успішно здав кваліфікаційний іспит, Міністерство юстиції України на підставі відповідного рішення Кваліфікаційної комісії протягом 10 днів з дня складання кваліфікаційного іспиту видає посвідчення приватного виконавця.
За видачу посвідчення приватного виконавця особа, яка здала кваліфікаційний іспит, вносить плату в розмірі однієї мінімальної заробітної плати.
Посвідчення про право на здійснення діяльності приватного виконавця видається без обмеження терміну його дії.
Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, має право здати його повторно не раніше ніж через шість місяців.

Докладнішу інформацію можна знайти за посиланням: http://www.prostopravo.com.ua/

Джерело: https://uteka.ua/ua/publication/Kto-takie-chastnye-ispolniteli

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!