Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Коригуємо вартісний критерій, або чи можна вносити зміни до облікової політики

11 вересня 2015 р.

Чи можна в бухгалтерському обліку встановити вартісний критерій, що розмежовує об'єкти основних засобів (далі – ОЗ) і малоцінних необоротних матеріальних активів (далі – МНМА), на рівні зазначеного в пп. 14.1.138 ПК.
Підприємство може вирівняти вартісну межу для ОЗ та МНМА в бухгалтерському і податковому обліку шляхом унесення змін до документа про облікову політику. Що це буде: зміна облікової політики чи облікової оцінки? Чи можна вносити такі зміни в середині року (зокрема, з 1 вересня)?
Нова вартість для МНМА: зміна облікової політики чи облікової оцінки?
Від того, чим є зміна вартісного критерію для МНМА (зміною облікової політики чи облікової оцінки), залежать і фінансовий результат (наприклад, застосовувати нові оцінки ретроспективно чи перспективно), і дата застосування таких змін. Тому почнемо з визначень.
Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності.
Одним з основних принципів при складанні та застосуванні облікової політики є послідовність, тобто постійне, з року в рік, застосування вибраної облікової політики. Зміни в обліковій політиці можливі тільки у випадках, передбачених національними стандартами, і повинні бути обґрунтовані й обов'язково розкриті в примітках до фінзвітності.
Так, облікова політика може бути змінена, якщо:
·          змінилися вимоги національних стандартів, що, у свою чергу, потягло за собою зміну правил оцінки активів або зобов'язань (наприклад, перехід на МСФЗ є зміною податкової політики);
·          змінилися статутні вимоги;
·          зміни забезпечать достовірніше відображення господарських операцій у фінансовій звітності.
Облікова оцінка – це попередня оцінка, що використовується підприємством із метою розподілу доходів і витрат між відповідними звітними періодами (п. 3 П(С)БО 6).
Згідно з п. 6 П(С)БО 6 облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких вона базувалася, або підприємство отримало додаткову інформацію.
Як бачимо, якщо підприємство вирішить змінити вартісний критерій для визнання необоротних активів МНМА, то це вважатиметься зміною облікової оцінки. Нагадаємо, згідно з абзацом другим пп. 5.2.7 П(С)БО 7 «Основні засоби» підприємствам надано право самостійне встановлювати вартісні межі для МНМА.
У чому різниця для обліку?
Національними стандартами передбачені істотні відмінності при відображенні в обліку наслідків зміни облікової політики й облікової оцінки. Назвемо найголовніші з них.
1. При зміні облікової політики операції відображаються в обліку ретроспективно, а при зміні облікової оцінки – перспективно.
Що це означає? При ретроспективному (від лат. retrospicere — дивитися назад) відображенні в обліку підприємство, складаючи фінзвітність, повинне застосовувати нові методи і до операцій, здійснених у минулих періодах.
Зокрема, згідно з п. 12 П(С)БО 6 зміна облікової політики у звітності відображається шляхом:
·          коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;
·          повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх періодів у частині змін.
Тобто показники всіх статей звітності, яких торкнулися ці зміни, повинні бути відображені так, як ніби нові правила облікової політики діяли завжди.
Перспективне (від лат. perspicere – бачити наскрізь) відображення в обліку означає, що такі зміни не впливають на відображення операцій минулих періодів, а застосовуються тільки з дати внесення змін.
Таким чином, при зміні вартісного критерію для МНМА їх нова вартісна оцінка застосовуватиметься тільки з дати внесення зміни (наприклад, з 1 вересня).
2. Зміни в обліковій політиці застосовуються, як правило, з початку наступного звітного року, а зміни в обліковій оцінці діють із будь-якої дати.
Такий висновок випливає з п. 3.2 Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 27.06.13 р. № 635. І хоча ця норма міститься тільки в методрекомендаціях (а вони не є обов'язковими для виконання), застосування нової облікової політики з початку наступного року зручне для бухгалтерів: ретроспективно відображати операції все ж таки доречніше за повні звітні періоди, що дорівнюють календарному року.
Тому, установивши в наказі про облікову політику новий вартісний критерій для МНМА, ви можете сміливо застосовувати його в бухгалтерському обліку, починаючи з дати внесення змін або з дати, яку зазначите самі.

Більш докладну консультацію див. у журналі „БАЛАНС” від 14.09.15 р. № 74-75.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!