Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Якими документами слід оформляти ремонт основних засобів?

31 березня 2015 р.

Роботи з модернізації, добудови, реконструкції ОЗ, що приводять до збільшення первісно очікуваних вигід від їх використання чи строку корисного використання, називаються поліпшеннями ОЗ. Такі поліпшення потребують виведення об`єктів з експлуатації на час проведення робіт, що оформляється наказом. Крім того, ремонт може проводитися силами самого підприємства або із залученням підрядника (сторонньої організації). Від цього теж залежить набір документів, що оформляються.
Перш ніж почати ремонт, об`єкт оглядають. На підставі огляду складаються відомості дефектів (дефектний акт, дефектна відомість) окремо на кожен об`єкт, що підлягає ремонту (поточному або капітальному). Відомості дефектів оформляє механік (електрик чи інший компетентний фахівець) підрозділу підприємства. У такій відомості зазначається обсяг і характер робіт, найменування деталей, що потребують заміни. На підставі такої інформації підприємство має можливість розрахувати вартість ремонтів, а також проконтролювати обсяг виконаних робіт і списаних матеріалів.
Після закінчення робіт складається відомість виконаних робіт, де зазначається вид і найменування робіт, послуг, інвентарний номер ОЗ, кількість і ціна використаних ТМЦ.
Матеріали, які було використано:
- при ремонті власними силами підприємства – списуються на підставі типової форми № М-11 «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів» або лімітно-забірної картки типових форм № М-8 або № М-9;
- при будівництві об`єктів – списуються на підставі лімітно-забірних карток типових форм № М-28 і № М-28а.
Усі вищезгадані типові форми затверджено наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193.
Приймання об`єкта після закінчення ремонту, реконструкції та модернізації оформляється типовою формою № ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об`єктів».
Акт складається:
- в 1 примірнику – якщо ремонт здійснювався силами самого підприємства;
- у 2 примірниках – якщо до ремонту, реконструкції чи модернізації об`єкта ОЗ залучалося стороннє підприємство.
Якщо ремонтом займатиметься стороння організація, слід укласти договір підряду, на підставі якого і проводитимуться ремонтні роботи. Після закінчення ремонту підрядник складає примірні форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних робіт» і № КБ-2в «Акт приймання виконаних робіт». Ці форми наведено в додатку Т до Національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Зазначимо, що примірні форми № КБ-2в і № КБ-3 складаються для визначення обсягів підрядних робіт і проведення розрахунків за виконані роботи в будівництві. Ці документи складаються у двох примірниках, їх підписують представники підрядника і замовника.
Роботи з ремонту, виконані сторонньою організацією, не пов`язані з будівництвом об`єктів (наприклад, ремонт обладнання, автомобіля), приймаються на підставі акта виконаних робіт.
При використанні матеріалів замовника для ремонту підрядна організація складає типову форму № М-23 «Акт про витрачені давальницькі матеріали». На підставі цієї форми відбувається списання матеріалів, переданих підрядній організації. У формі зазначається перелік матеріалів із номенклатурними номерами.

Більш докладну консультацію див. у журналі „БАЛАНС” від 02.04.15 р. № 27.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!