Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Як заповнити Додаток 4 до податкової декларації з рентної плати?

13 квітня 2017 р.

Форма Податкової декларації з рентної плати (далі – декларація) затверджена наказом Мінфіну від 17.08.15 р. № 719 (у редакції наказу Мінфіну від 07.11.16 р. № 927).
Невід’ємною частиною декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок із рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (далі – розрахунок) здійснюється у Додатку 41 до декларації (далі – Додаток 41).
У Додатку 5 заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. У разі незаповнення рядка через відсутність значення  він прокреслюються (у разі подання в паперовому вигляді) або не заповнюється (у разі подання засобами електронного зв’язку). Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях із копійками.
Відповідно до приміток, зазначених у Додатку 41:
• у графі «порядковий № Податкової декларації» зазначається номер декларації, до якої додається цей розрахунок;
• у графі «Розрахунок №» – арабськими цифрами порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання;
• у рядку 1.1 – звітний (податковий) період, за який подається декларація: арабською цифрою проставляється порядковий номер відповідного звітного місяця у році та рік, за який подається декларація;
• у рядку 1.2 – при уточненні показників раніше поданої декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається уточнюваний податковий період: арабською цифрою номер відповідного місяця та рік;
• у рядку 2 – код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи. Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають позначку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
• у рядку 3 – код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, зазначений у рядку 2 декларації, до якої додається розрахунок (за місцем податкової реєстрації);
• у рядках 4.1, 4.2 поля 4 зазначається інформація та податкове зобов’язання щодо кожного виду радіозв’язку в окремому регіоні, зазначеному у відповідному дозвільному документі. За потреби кількість таких рядків може бути збільшена.
Зокрема, у колонках поля 4 зазначаються:
• у колонці 2 «код виду радіозв’язку» – код виду радіозв’язку відповідно до додатка 15 «Перелік кодів видів радіозв’язку» до декларації (відповідають назвам видів радіозв’язку, визначених у п. 254.4 ПК;
• у колонці 3 «регіон» – цифровий код регіону (2 знаки), у якому використовується радіочастотний ресурс. Коди регіонів України (областей): 02 – Вінницька, 03 – Волинська, 04 – Дніпропетровська, 05 – Донецька, 06 – Житомирська, 07 – Закарпатська, 08 – Запорізька, 09 – Івано-Франківська, 10 – Київська, 11 – Кіровоградська, 12 – Луганська, 13 – Львівська, 14 – Миколаївська, 15 – Одеська, 16 – Полтавська, 17 – Рівненська, 18 – Сумська, 19 – Тернопільська, 20 – Харківська, 21 – Херсонська, 22 – Хмельницька, 23 – Черкаська, 24 – Чернівецька, 25 – Чернігівська, 26 – м. Київ;
• у колонці 4.1 «вид документа» – вид документа, що надає право на користування радіочастотним ресурсом (ліцензія або дозвіл) (далі – дозвільний документ);
• у колонці 4.2 «номер» – номер дозвільного документа;
• у колонці 4.3 «дата видачі» – дата видачі дозвільного документа (дд.мм.рррр);
• у колонці 4.4 «строк дії» – дата, до якої діє дозвільний документ (дд.мм.рррр);
• у колонці 4.5 «кількість днів дії» – кількість календарних днів дії дозвільного документа у звітному місяці;
• у колонці 5 «ширина смуги радіочастот» – ширина смуги радіочастот зазначається в МГц на підставі дозвільного документа;
• у колонці 6 «коефіцієнт» – понижувальний коефіцієнт 0,75 або підвищувальні коефіцієнти 1,2 та 1,4 до ставок рентної плати, передбачені примітками 1–8 до п. 254.4 ПК;
• у колонці 7 «ставка рентної плати» – ставка рентної плати згідно з п. 254.4 ст. 254 ПК;
• у колонці 8 «податкове зобов’язання» – податкове зобов’язання у гривнях із копійками (к. 5 х  к. 6 х  к. 7);
• у рядку 5 «податкове зобов’язання за податковий (звітний) період» зазначається податкове зобов’язання за податковий (звітний) місяць: сумарне значення рядків 4.1, 4.2 … колонки 8 додатка 41 до декларації;
• у рядку 6 «уточнюване податкове зобов’язання» – сума податкового зобов’язання, зазначена у рядку 5 додатка 41 до уточнюваної декларації. Заповнюється в разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники, у складі уточнюючої декларації за уточнюваний податковий (звітний) період або у складі звітної чи звітної нової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником рентної плати;
• у рядку 7 «розмір штрафу» – розмір штрафної санкції (десятковим дробом: 0,03 або 0,05), що застосовується у разі заниження у раніше поданій декларації суми податкових зобов’язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту «а» або «б» абзацу третього п. 50.1 ПК;
• у рядку 8 «сума штрафу» – сума штрафу у гривнях із копійками;
• у рядку 9 «сума пені» – сума пені, яка нараховується платником самостійно відповідно до ст. 129 ПК.

Джерело: https://uteka.ua/.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!