Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Як заповнити листок непрацездатності, - роз`яснює ФСС з ТВП

3 жовтня 2016 р.

Все частіше до Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності звертаються громадяни, підприємства та організації з проханням надати роз’яснення щодо заповнення листка непрацездатності.
Так,  згідно із Технічним описом листка непрацездатності, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, формою бланка (зворотнього боку) листка непрацездатності передбачено підпис його керівником та головним (старшим) бухгалтером підприємства.
Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації. Форма організації бухгалтерського обліку визначається в наказі про облікову політику підприємства.
Відповідно до Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування  право на матеріальне забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.
Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку передбачено, що первинні документи для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов’язкові реквізити: назва підприємства, установи, від імені яких складено документ, назва документа (форми), дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному та вартісному вираженні), посади та прізвища осіб, відповідальних за дозвіл на здійснення господарської операції, за її проведення та складання первинного документа.
Документ має бути підписаний особисто посадовою особою, а підпис може бути скріплений печаткою підприємства. Первинні документи складаються на бланках типових та спеціалізованих форм, затверджених в установленому порядку. Забороняється ухвалювати до виконання документи на господарські операції, які суперечать законодавчим і нормативним актам, установленому порядку обліку коштів і матеріальних цінностей, завдають шкоди власникам.
Отже, при оформленні первинних бухгалтерських документів необхідно використовувати бланки типових форм, затверджених Держкомстатом України, або бланки спеціалізованих форм, затверджених відповідними міністерствами й відомствами, виготовлені самостійно, із вказівкою обов’язкових реквізитів типових або спеціалізованих форм.

Джерело: https://uteka.ua/ua/publication/Kak-zapolnit-listkok-netrudosposobnosti---razyasnyaet-FSS-po-VPT

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!