Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Як відобразити в обліку операції з реалізації трактора?

15 грудня 2016 р.

Фермерське господарство планує реалізувати трактор. Коли трактор можна списати з балансу? Як відобразити в бухгалтерському обліку такий продаж?

При відображенні в бухобліку операції з продажу трактора слід керуватися нормами П(С)БО 7 «Основні засоби» та П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».
Так, основні засоби (далі – ОЗ), які підприємство вирішило продати, підлягають переведенню зі складу ОЗ до необоротних активів, утримуваних для продажу. У бухобліку такий об’єкт зараховують на субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» за залишковою вартістю.
Нагадаємо, згідно із п. 1 розд. ІІ П(С)БО 27 необоротний актив та група вибуття визнаються утримуваними для продажу, якщо:
• очікується отримання економічних вигід від їх продажу, а не від використання за призначенням;
• вони готові до продажу у їх теперішньому стані;
• їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються для продажу;
• умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів;
• здійснення їх продажу має високу ймовірність, зокрема якщо керівництвом підприємства підготовлено відповідний план або укладено твердий контракт про продаж тощо.
Переведення об’єкта ОЗ на субрахунок 286 у даному випадку є обов’язковим. Адже безпосередньо списувати з балансу необоротний актив можна лише в разі його безоплатної передачі або списання внаслідок невідповідності критеріям активу (п. 33 П(С)БО 7).
Якщо рішення про продаж не приймалося заздалегідь, а виникло раптово під впливом певних обставин, то ОЗ буде відповідати умовам переведення до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, у момент реалізації. У такому випадку субрахунок 286 буде транзитним, а підприємство, застосовуючи механізм П(С)БО 27, не порушить при цьому норм п. 33 П(С)БО 7.
При цьому також припиняють нарахування амортизації, починаючи з місяця, що настає за місяцем вибуття об’єкта зі складу ОЗ (п. 29 П(С)БО 7, п. 6 П(С)БО 27).
Для обліку витрат та доходів від реалізації трактора слід використовувати субрахунки:
•    943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» (п. 20 П(С)БО 16 «Витрати»);
•    712 «Дохід від реалізації оборотних активів» (п. 7 П(С)БО 15 «Дохід»).
Для відображення заборгованості за необоротними активами, утримуваними для продажу, Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну від 21.12.99 р. № 291, передбачено субрахунок 680 «Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу».
На нашу думку, його використання є дискусійним, оскільки при реалізації об’єкта ОЗ виникає дебіторська заборгованість, а не поточні зобов’язання. Тому заборгованість покупців цілком правильно буде обліковувати за дебетом субрахунка 377 «Розрахунки з іншими дебіторами».
У разі реалізації трактора треба скласти Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-1, затверджена наказом Мінагрополітики від 27.09.07 р. № 701) та видаткову накладну. Утім підприємство може розробити й власні форми первинних документів на таку реалізацію. Головне, щоб вони містили усі обов’язкові реквізити, установлені ст. 9 Закону 16.07.99 р. № 996-XIV.

Приклад див. у "Баланс-Агро" № 47, який виходить з друку 19.12.16 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!