Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Як визначити вартість надлишків?

16 жовтня 2015 р.

При інвентаризації підприємством виявлено надлишки: основних засобів, нематеріальних активів, запасів, коштів. Як правильно відобразити ці об'єкти в бухгалтерському обліку та як визначити їх вартість?

У таблиці показано, як оцінити та відобразити в обліку виявлені надлишки активів.

Вартість, за якою
прибуткується актив

Порядок визначення вартості

Відображення в обліку

1

2

3

Основні засоби

Справедлива
 

Справедлива вартість – це сума, за якою можна продати актив або оплатити ним зобов'язання на певну дату, тобто це ринкова вартість активу.

Визначається підприємством самостійно або за участі професійних оцінювачів. За основу береться ринкова вартість подібних об'єктів у цій же місцевості та
в аналогічному стані

Дт 10, 11 – Кт 69 – оприбуткування
в будь-яких випадках виявлення надлишків згідно з п. 4 розд. IV Положення № 879.

Дт 10, 11 – Кт 424 – якщо надлишки отримано безплатно.

Дт 10, 11 – Кт 746 – якщо ОЗ раніше не обліковувалися в балансі.

Нематеріальні активи

Справедлива
 

Справедлива вартість нематеріальних активів дорівнює поточній ринковій вартості. Якщо таку вартість визначити неможливо, то справедлива вартість дорівнює оцінній вартості, яку підприємство сплатило б у разі купівлі-продажу між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторонами. Ця оцінна вартість може бути, наприклад, експертною оцінкою, установленою професійними оцінювачами.

Дт 12 – Кт 69 – згідно з п. 4 розд. IV Положення № 879, а також при створенні НА за рахунок цільового фінансування .

Дт 12 – Кт 746 – оприбуткування раніше не врахованих НА.

Дт 12 – Кт 424 – оприбуткування безплатно отриманих НА.

Запаси

Два варіанти:

– або чиста вартість реалізації (якщо надлишки будуть реалізовані),

– або в оцінці можливого використання (якщо надлишки будуть використані на підприємстві)

 

Чиста вартість реалізації – це очікувана ціна реалізації у звичайних умовах за вирахуванням очікуваних витрат на завершення виробництва і реалізацію.

Оцінка можливого використання запасів може бути визначена виходячи з вартості подібних запасів (за наявності їх на балансі підприємства) з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації

Дт 20, 22, 23, 25, 26, 28 – Кт 719
 

Кошти та їх еквіваленти

Номінальна

Дт 30, 31 – Кт 719

 

Як видно з таблиці, для початку вам треба з'ясувати причину виникнення надлишків. Від цього буде залежати їх облік та визначення вартості. Причиною може бути:

·          відсутність документів від постачальників (в т. ч. на активи, отримані безкоштовно), внаслідок чого актив не оприбутковано в обліку, проте фізично знаходиться на підприємстві;

·          неправильне ведення первинного та бухгалтерського обліку (наприклад, отриманий товар неправильно оприбутковано або взагалі не прийнятий на баланс через помилку комірника).

 

Більш докладну консультацію див. у журналі „БАЛАНС” від  19.10.15 р. № 85-86.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!