Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Зміни до законодавства, що діють із серпня 2015 року

3 серпня 2015 р.

·          Із 1 серпня Австрійську Республіку виключено із переліку держав (територій), операції з резидентами яких є контрольованими, який наведено у додатку до розпорядження КМУ від 14.05.15 р. № 449-р. Причиною виключення стало направлення країною Вербальної ноти від 18.06.15 р., в якій Австрія визнала невідповідність її законодавства щодо ставок корпоративного податку, розкриття інформації про структуру власності юридичних осіб нормі пп. 39.2.1.2 ПК.
·          Із 2 серпня митний контроль та митне оформлення товарів, зазначених у Переліку, затвердженому наказом Мінфіну від 20.04.15 р. № 448 (далі – Наказ № 448), здійснюються тільки Енергетичною митницею ДФС.
Нагадаємо, до 1 серпня (включно) митний контроль та митне оформлення нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, газу природного у газоподібному стані, нафти сирої, аміаку безводного, електроенергії, включених до Переліку, здійснювали крім Енергетичної й інші митниці. За бажанням декларанта такі товари оформляються згідно із ч. 3 ст. 247 гл. 39 розд. VIII Митного кодексу (тобто у будь-якому органі ДФС з пред’явленням товарів) за умови, що товари відповідають обмеженням, установленим Наказом № 448.
·          Із 10 серпня діють зміни до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.06.04 р. № 270. У зв’язку із цим територіальним управлінням НБУ (крім ГУ НБУ по м. Києву і Київській області) предписано подати до ГУ НБУ по м. Києву і Київській області:
до 10 серпня електронною поштою – відскановані копії виданих реєстраційних свідоцтв/додатків до них (за винятком анульованих реєстраційних свідоцтв, тих, за якими розрахунки за зареєстрованим кредитним договором/договором позики були завершені, а також реєстраційних свідоцтв (із змінами) у вигляді повідомлень про договір/зміни до договору з відміткою про реєстрацію договору/змін до договору);
до 10 жовтня – усі наявні документи щодо реєстрації договорів/змін до договорів, у тому числі про анулювання такої реєстрації.
·          Із 17 серпня доступ нотаріусів до Держземкадастру для пошуку відомостей про зареєстровану земельну ділянку під час вчинення нотаріальних дій щодо такої ділянки (крім посвідчення заповіту) та/або проведення держреєстрації речових прав на земельну ділянку для формування витягу з Держземкадастру про земельну ділянку забезпечується відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 24.06.15 р. № 457. Нотаріуси отримують доступ до Держземкадастру за допомогою відповідного програмного забезпечення шляхом підключення до нього з використанням телекомунікаційних каналів зв’язку та електронного цифрового підпису. Підключення до програмного забезпечення, технічне і технологічне супроводження, додаткові інформаційно-консультаційні послуги з питань роботи із програмним забезпеченням адміністратор Держземкадастру здійснює на платній основі за договором, укладеним між приватним нотаріусом та адміністратором.
·          Державному нотаріусу зазначені послуги, у тому числi додаткові, надаються на підставі відповідних договорів, укладених між головним територіальним управлінням юстиції, у трудових відносинах з яким він перебуває, та адміністратором.
Пошук відомостей про зареєстровану земельну ділянку здійснюється за її кадастровим номером. Видача витягу з Держземкадастру про земельну ділянку є платною.
·          Оператори ринку харчових продуктів (виробники, продавці/постачальники, які виробляють, транспортують, зберігають та реалізують харчові продукти) зобов’язані:
– забезпечувати відповідність харчових продуктів критеріям безпечності та гігієнічним критеріям технологічного процесу (щодо м’яса та м’ясних продуктів, молока та молочних продуктів, яєчних та рибних продуктів, овочів, фруктів та продуктів з них) (додатки 1 та 2 до Критеріїв);
– на кожній стадії виробництва, переробки та обігу харчових продуктів, включаючи роздрібну торгівлю, здійснювати аналіз ризиків та контроль (регулювання) у критичних точках та забезпечувати якість та безпечність харчових продуктів.
·          До 26 серпня суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, повинні привести свої договірні відносини у відповідність до вимог Типового договору на розподіл природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 22.01.15 р. № 33 (далі – Типовий договір). А саме до розд. V Типового договору постановою НКРЕКП від 14.05.15 р. № 1559 внесено доповнення, згідно з яким кошти, перераховані на рахунок власника природного газу як оплата газорозподільним підприємством обсягів природного газу для потреб виробничо-технологічних витрат, нормованих втрат та власних потреб, відповідно до алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спецрежимом використання газопостачальних підприємств, вважаються оплатою замовника (гарантованого постачальника) послуг із транспортування природного газу газорозподільними мережами.

За матеріалами журналу „БАЛАНС” від 03.08.15 р. № 62.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!