Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Видавничу діяльність можна буде вести тільки на підставі свідоцтва

5 серпня 2014 р.

Внесено зміни до Закону "Про видавничу справу".
Згідно з внесеними змінами суб`єкти господарювання можуть провадити діяльність у видавничій справі після внесення їх до Державного реєстру на підставі свідоцтва про внесення суб`єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.
Свідоцтво видається на безоплатній основі та діє безстроково. У разі зміни найменування або прізвища, імені, по батькові суб`єкта видавничої справи, його місцезнаходження (місця проживання), засновника (співзасновників) та виду (видів) діяльності у видавничій справі свідоцтво підлягає переоформленню.
Заява про внесення суб`єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі - заява) подається до уповноваженого органу і має містити таку інформацію про суб`єкта господарювання:
1) для фізичної особи - підприємця:
- прізвище, ім`я, по батькові;
- вид (види) діяльності у видавничій справі;
- паспортні дані;
- місце проживання;
- номери засобів зв`язку;
2) для юридичної особи:
- повне та скорочене найменування;
- відомості про засновника (співзасновників) суб`єкта господарювання (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані (для фізичної особи), повне найменування (для юридичної особи), місцезнаходження (місце проживання), номери засобів зв`язку;
- вид (види) діяльності у видавничій справі;
- місцезнаходження;
- номери засобів зв`язку.
До заяви додаються нотаріально засвідчені копії установчих документів суб`єкта господарювання - юридичної особи.
Заява складається державною мовою, підписується керівником суб`єкта господарювання (чи уповноваженою ним особою), що є юридичною особою, або суб`єктом господарювання, який є фізичною особою - підприємцем. Підпис керівника суб`єкта господарювання (чи уповноваженої ним особи) на заяві скріплюється печаткою.

Закон України від 01.07.14 р. № 1554-VII набуде чинності через 3 місяці з дня опублікування. Готується до опублікування в „Офіційному віснику України” від 12.08.14 р. № 62.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!