Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Госпдіяльність з ветеринарної практики: затверджено Ліцензійні умови

November 10, 2015

Затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з ветеринарної практики.
Ці Ліцензійні умови визначають вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання ліцензіатом, а також вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (далі - заява про отримання ліцензії).
Господарську діяльність з ветеринарної практики можуть провадити на всій території України юрособи, а також ФОП - спеціалісти ветеринарної медицини на підставі ліцензії, за наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду діяльності, та за умови виконання такими особами кваліфікаційних, організаційних, кадрових і технологічних вимог, передбачених цими Ліцензійними умовами.
Здобувач ліцензії для її отримання подає органові ліцензування заяву про отримання ліцензії (додаток 1).
До заяви про отримання ліцензії додаються такі документи:
- відомості суб'єкта господарювання щодо матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (додаток 2);
- відомості суб'єкта господарювання про наявність спеціалістів, що мають освітній і кваліфікаційний рівень, необхідний для провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (додаток 3);
- засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують освітній та кваліфікаційний рівень спеціалістів, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності;
- копія паспорта керівника здобувача ліцензії (його довіреної особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган);
- опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох примірниках (додаток 4).
Ліцензіат зобов'язаний подати органові ліцензування не пізніше ніж протягом 1 місяця з дня настання змін у даних, які зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії, відповідне повідомлення у письмовій формі разом з документами, які підтверджують зазначені зміни, або їх засвідченими копіями.

Постанова КМУ від 04.11.15 р. № 896 набуде чинності з дня офіційного опублікування.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!