Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

ДРС про деякі нюанси добровільності використання печаток

April 10, 2015

У зв’язку зі зверненнями народних депутатів України, депутатів районних рад, представників бізнесу та громадських організацій ДРС інформує

1. Закон України від 15.04.2014 № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» (далі – Закон № 1206) спрямований на відмову від обов’язковості та перехід до добровільності використання печаток суб’єктами господарювання приватного права.

Згідно зі статтею 81 Цивільного кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів. Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1182 затверджено модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю, пунктом 5 якого встановлено, що товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, може мати фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.

Якщо в установчих документах юридичної особи приватного права зазначено про наявність печатки, вона повинна використовуватися.

2. Згідно зі статтею 4 Закону України «Про господарські товариства» акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі статуту, повне і командитне товариство - засновницького договору.

Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного (складеного) капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства. До установчих документів можуть бути включені інші умови, що не суперечать законодавству України.

3. Відповідно до статті 13 Закону України «Про акціонерні товариства» установчим документом акціонерного товариства є його статут. Статут акціонерного товариства може містити й інші положення, що не суперечать законодавству.

4. Згідно зі статтею 74 Господарського кодексу України державне комерційне підприємство є суб`єктом підприємницької діяльності, діє на основі статуту або модельного статуту і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського відання майном згідно з цим Кодексом та іншими законами, прийнятими відповідно до цього Кодексу.

Статтею 76 Господарського кодексу України встановлено, що казенне підприємство є юридичною особою, має відповідні рахунки в установах державного банку, печатку із своїм найменуванням.

При цьому, на сьогодні діє наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.07.2012 № 870 «Про затвердження примірних статутів державного комерційного підприємства і казенного підприємства», та які передбачають наявність у зазначених підприємств печатку зі своїм найменуванням.

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління. Особливості господарської діяльності комунальних унітарних підприємств визначаються відповідно до вимог, встановлених цим Кодексом щодо діяльності державних комерційних або казенних підприємств, а також інших вимог, передбачених законом.

Тому, враховуючи вищевикладене, вищезазначені у цьому пункті підприємства мають застосовувати печатки у своїй діяльності.

5. Законом № 1206 не передбачено норм, що встановлюють необхідність приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до зазначеного Закону. Проте, відповідно до частини 4 статті 4 Цивільного кодексу України актами цивільного законодавства, зокрема, є постанови Кабінету Міністрів України, які відповідно до статі 117 Конституції України є обов’язковими до виконання.

Враховуючи вищевикладене, всі норми чинних актів законодавства щодо використання печаток та штампів в документах кадрового діловодства, при оформленні податкових накладних тощо підлягають застосуванню.

6. Пунктом 29 Закону № 1206 було внесено зміни до статей 25 і 36 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та виключено необхідність скріплення печаткою пропозиції учасника при застосуванні процедури відкритих торгів чи запиту пропозиції.

Просимо звернути увагу, що роз’яснення з порушених питань надавалися також листами Національного банку від 11.12.2014 № 25-110/74213, Міністерства юстиції від 14.08.2014 № 6820-0-4-14/8.1.

 

Джерело: http://uteka.ua/

 

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!