Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Держказначейство щодо роботи в період завершення бюджетного 2016 року та на початок 2017 року

December 28, 2016

Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) у зв’язку із завершенням бюджетного 2016 року повідомляє.
З урахуванням вимог статті 57 Бюджетного кодексу України розпорядники та одержувачі бюджетних коштів зобов’язані залишки коштів загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів перерахувати до відповідного бюджету таким чином:

1. З рахунків у національній валюті, відкритих в банках відповідно до законодавства безпосередньо на ім’я розпорядників/одержувачів коштів державного бюджету, станом на кінець операційного дня 28 грудня 2016 року (на підставі платіжних доручень власників рахунків) за такими платіжними реквізитами:
Одержувач – Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ – 37567646
Банк одержувача – Держказначейська служба України, м. Київ
Код банку одержувача – 820172
Рахунок:
-  загальний фонд – №31120000000001
-  спеціальний фонд – на рахунки, відкриті у Казначействі за балансовим рахунком 3124 «Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою» Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів,
   для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються відповідному головному розпоряднику бюджетних коштів.
В полі “призначення платежу” додатково зазначається “Стаття 57”.

2. З валютних рахунків, відкритих в установах банків безпосередньо на ім’я розпорядників/одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів, на підставі платіжних доручень власників рахунків, в частині виконання кошторисів та планів використання бюджетних коштів за загальним і спеціальним фондами державного та місцевих бюджетів (крім залишків власних надходжень бюджетних установ в іноземній валюті, які обліковуються на їх рахунках, відкритих в установах банків, та залишків коштів на рахунках бюджетних установ, розташованих за кордоном), станом на кінець операційного дня 27 грудня 2016 року:

2.1. у разі отримання бюджетною установою коштів з державного бюджету в іноземній валюті з рахунку Казначейства – за такими платіжними реквізитами:
- одержувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6)
- код одержувача: 37567646
- бюджетний рахунок одержувача коштів в іноземній валюті (account): 25133012855000
- банк одержувача коштів (beneficiary bank): Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”, Київ, Україна (JSC “THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE”, Kyiv, Ukraine)
- SWIFT: EXBSUAUX
- код банку: 322313

2.2. у разі самостійної закупівлі іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі – за порядком, зворотним отриманню таких коштів на валютні рахунки.
В полі “призначення платежу” розрахункового документу додатково зазначається “Стаття 57”.

3. Залишки коштів з рахунків розпорядників/одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів (крім власних надходжень), відкритих на їх ім’я в органах Казначейства за балансовими рахунками 35 розділу Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, станом на кінець операційного дня 29 грудня 2016 року списуються органами Казначейства у порядку, визначеному у Регламенті роботи органів Казначейства по завершенню бюджетного 2016 року та початку 2017 року.

4. 30 грудня 2016 року – Казначейство не працює з клієнтами по забезпеченню видаткової частини бюджетів. Водночас, органами Казначейства здійснюється погашення та обслуговування державного боргу у національній валюті, а також зараховуються надходження до бюджетів всіх рівнів.
Додатково зазначаємо, що система електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП НБУ) в період завершення бюджетного 2016 року та на початку 2017 року буде працювати в такому режимі:
- 28 та 29 грудня 2017 року -  в режимі продовженого банківського дня (на 2 години) - до 20-00 години;
- 30 грудня 2016 року -  до 13-00 години;
- у разі зміни регламенту роботи СЕП НБУ (можливого продовження) всі учасники СЕП додатково оперативно будуть повідомлені.
У 2017 році першим робочим днем органів – Казначейства є 3 січня. Органи Казначейства 03.01.2017 працюють без клієнтів.
Починаючи із 4 січня 2017 року органи Казначейства працюють у звичайному режимі.

Джерело: https://uteka.ua/ua/publication/Goskaznachejstvo-otnositelno-raboty-v-period-zaversheniya-byudzhetnogo-2016-goda-i-na-nachalo-2017-goda

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!