Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

ДФС про право фіскального органу на підтвердні документи

November 21, 2017

Право проведення органами ДФС камеральних, документальних (планових або позапланових, виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок передбачене пп. 20.1.4 та п. 75.1 ПК.
Підпунктом 20.1.2 ПК встановлено, що для здійснення функцій, визначених законом, контролюючим органам надано право отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі фізичних осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність, у порядку, визначеному законодавством, довідки, копії документів, засвідчені підписом платника або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених законом.
Для цілей оподаткування облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, ведеться платниками податків на підставі первинних та інших документів, які пов’язані з обчисленням і сплатою податків, зборів.
Забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами.
Згідно з п. 44.3 ПК платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів, перелік яких наведено в п. 44.1 ПК, та документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, щонайменше 1 095 днів із дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а в разі її неподання – із передбаченого ПК граничного строку подання такої звітності.
При припиненні діяльності платника податків документи за період діяльності платника податків щонайменше 1 095 днів, що передували даті припинення платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до архіву.
Відповідно до п. 85.2 ПК платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані із предметом перевірки. Такий обов’язок виникає у платника податків після початку перевірки.
Пунктом 85.4 ПК визначено, що при проведенні перевірок посадові (службові) особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків, зборів, платежів, порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).
Аналогічно п. 85.8 ПК передбачене право посадових (службових) осіб контролюючих органів, які проводять перевірку, у випадках, передбачених ПК, отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).
Отже, нормами ПК передбачено, що під час проведення перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податкових платежів контролюючий орган має право вимагати від самозайнятої особи або фізичної особи пояснення та підтвердні документи з питань, які стосуються предмета перевірки, зокрема щодо обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (у т. ч. рухоме або нерухоме майно) та/або податкових зобов’язань.

ДФС у Тернопільській області.

Джерело: https://uteka.ua/.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!