Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Фінзвітність-2014: основні акценти

January 16, 2015

Перш за все нагадаємо, що обов`язок юридичних осіб вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність установлено п. 8 ст. 19 Господарського кодексу (далі – ГК) і ст. 3, 11 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі – Закон № 996). Правила подання фінзвітності викладено в Порядку, затвердженому постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 (далі – Порядок № 419). Відповідно до цього документа фінансова звітність, у тому числі й консолідована, складається згідно з П(С)БО або МСФЗ.
Склад річної фінансової звітності
Склад фінансової звітності залежить від того, до якої категорії суб`єктів господарювання належить юридична особа: великий, середній, малий чи мікро. Критерії віднесення до тієї чи іншої категорії наведено у ст. 55 ГК.
Для зручності покажемо в таблиці, які форми фінзвітності повинні подавати суб`єкти господарювання залежно від установлених для них критеріїв.
Склад фінансової звітності за категоріями юридичних осібз/п

Категорія юрособи

Склад річної фінзвітності
відповідно до П(С)БО

1

2

3

1

Великі підприємства:
– середня чисельність працівників за календарний рік перевищує 250 чоловік;
– дохід перевищує суму, еквівалентну 50 млн євро на рік

1. Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)».
2. Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».
3. Форма № 3 (або форма № 3-н) «Звіт про рух грошових коштів».
4. Форма № 4 «Звіт про власний капітал».
5. Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності».
6. Форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

2

Середні підприємства:
– чисельність працівників – від 50 до 250 осіб;
– дохід – понад 10 млн євро, але менше від суми, еквівалентної 50 млн євро на рік

3

Підприємства, які складають звітність згідно
з МСФЗ, у т. ч. за самостійним рішенням

1. Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)».
2. Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».
3. Форма № 3 (або форма № 3-н) «Звіт про рух грошових коштів».
4. Форма № 4 «Звіт про власний капітал»

4

Малі підприємства – юридичні особи (СМП):
– середня чисельність працівників за календарний рік не перевищує 50 осіб;
– дохід не перевищує суми, еквівалентної 10 млн євро на рік

1. Форма № 1-м «Баланс».
2. Форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»

5

Суб`єкти мікропідприємництва (СМкП):
– середня чисельність працівників за календарний рік не перевищує 10 чоловік;
– дохід не перевищує суми, еквівалентної 2 млн євро на рік

1. Форма № 1-мс «Баланс».
2. Форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

«Нульовики» (СМП, які сплачують податок на прибуток за нульовою ставкою згідно з п. 154.6 ПК)

Примітка:
1. Форми фінзвітності № 1–4 наведено в додатках 1 до НП(С)БО 1, форму № 5 затверджено наказом Мінфіну від 29.11.2000 р. № 302.
2. Методичні рекомендації щодо заповнення форм № 1–4 затверджено наказом Мінфіну від 28.03.13 р. № 433. Також стануть у пригоді Методичні рекомендації щодо перевірки зіставності показників фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 11.04.13 р. № 476.
3. СМП і СМкП форми звітності та порядок їх заповнення знайдуть у П(С)БО 25. У 2014 році форми було оновлено.

Докладніше див. у журналі „БАЛАНС-АГРО” від 19.01.15 р. № 2-3.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!