Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Декларація екоподатку: заповнюємо додаток 1 разом із ДФС

May 12, 2017

Форма Податкової декларації екологічного податку затверджена наказом Мінфіну від 17.08.15 р. № 715. Невід’ємною частиною декларації екоподатку є додатки (розрахунки).
Зокрема, розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення здійснюється в додатку 1 до декларації екоподатку. Додаток 1 складається окремо щодо кожного стаціонарного джерела забруднення.
Відповідно до приміток, зазначених у додатку 1:
• у графі «порядковий № Податкової декларації» зазначається номер декларації екоподатку, у складі якої подається цей розрахунок;
• графі «Розрахунок №» – арабськими цифрами порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання;
• рядку 1.1 поля 1 зазначається податковий період – квартал (І, ІІ, ІІІ, ІV) та рік, за який подається Податкова декларація;
• рядку 1.2 поля 1 – податковий період – квартал (І, ІІ, ІІІ, ІV) та рік, що уточнюється. В уточнюючій декларації екоподатку та додатку 1 до неї в рядках 1.1 та 1.2 звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється: квартал – І, ІІ, ІІІ, ІV та рік. При уточненні минулого звітного періоду у складі звітної декларації екоподатку в рядку 1.1 поля 1 зазначається звітний період, а в рядку 1.2 поля 1 зазначається минулий період, що уточнюється;
• полі 2 – код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи. Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
• рядку 3.1 поля 3 – код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екоподатку;
• рядку 3.2 поля 3 – код органу місцевого самоврядування за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення;
• рядку 4 «податкове зобов’язання за звітний (податковий) період» поля 4 – загальна сума податкового зобов’язання по стаціонарному джерелу забруднення за звітний (податковий) період;
• рядках 4.1, 4.2, 4.3 поля 4 – податкове зобов’язання щодо кожного окремого коду забруднюючої речовини, що викидається стаціонарним джерелом забруднення. При необхідності кількість таких рядків може бути збільшена;
• колонці 2 «код забруднюючої речовини» поля 4 – код забруднюючої речовини відповідно до додатка 7 до декларації екоподатку;
• колонці 3 «фактичний обсяг викидів» поля 4 – у тоннах фактичні обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарним джерелом забруднення (заокруглення значення цього показника здійснюється до трьох десяткових знаків за загальновстановленими правилами);
• колонці 4 «ставка податку» поля 4 – ставки, визначені ст. 243 ПК з урахуванням п. 2 підрозд. 5 розд. ХХ ПК (заокруглення значення цього показника здійснюється до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами);
• колонці 5 «величина (к. 3 х к. 4)» поля 4 – розмір грошового зобов’язання (сума податку) у гривнях із копійками з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами;
• рядок 5 «податкове зобов’язання, що уточнюється» поля 5 заповнюється в разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної, звітної нової декларації екоподатку за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку, або в разі подання уточнюючої декларації екоподатку;
• у рядку 6 «розмір штрафу» поля 6 – розмір штрафної санкції (десятковим дробом – 0,03 або 0,05), що застосовується в разі заниження в раніше поданій декларації екоподатку суми податкових зобов’язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами пп. «а» або «б» абзацу третього п. 50.1 ПК;
• рядку 7 «сума штрафу» поля 7 – сума штрафу у гривнях із копійками;
• рядку 8 «сума пені» поля 8 – сума пені у гривнях із копійками, самостійно нарахована платником відповідно до ст. 129 ПК.
Сумарне значення показників додатку 1 переноситься до відповідних рядків декларації екоподатку.

Джерело: https://uteka.ua/.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!