Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Що необхідно знати вкладнику неплатоспроможного банку

March 2, 2016

1. Який орган приймає рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних? 
Виключно Національний Банк України (далі – НБУ) приймає рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, після чого, не пізніше наступного дня, повідомляє про це рішення Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд). Після цього, не пізніше наступного робочого дня, Фонд запроваджує у банк тимчасову адміністрацію, під час якої повне та виняткове право управляти банком, вирішувати всі питання щодо його подальшої діяльності має Фонд.
Тимчасова адміністрація запроваджується з метою підготовки та затвердження плану врегулювання, яким визначається найменш витратний спосіб виведення такого банку з ринку.

2. Сума вкладу, що гарантується Фондом вкладнику
Кожній фізичній особі Фондом гарантується відшкодування коштів в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000,00 грн. Таким чином, на практиці бачимо, що Фонд відшкодовує суму у розмірі депозиту, проте не більше 200 000,00 грн.

Фонд не відшкодовує кошти:

 • передані банку в довірче управління;
 • за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
 • за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника;
 • розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних;
 • розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;
 • розміщені на вклад власником істотної участі банку;
 • за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами, або мають інші фінансові привілеї від банку;
 • за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;
 • за вкладами у філіях іноземних банків;
 • за вкладами у банківських металах;
 • розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.

3. Які особи можуть отримати відшкодування за вкладами?
Відшкодування за вкладами може отримати як безпосередньо вкладник, так і його представник (за довіреністю) чи спадкоємець. Виплата відшкодування за вкладами, відкритими на ім’я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років), здійснюється їх законним представникам – батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам).
Якщо вкладник, який проживає за кордоном, не може отримати особисто суму відшкодування, виплата може бути здійснена його уповноваженому представнику в Україні.

4. Отримання відшкодування за вкладом у неплатоспроможному банку під час тимчасової адміністрації
Під час тимчасової адміністрації вкладники можуть отримати свої кошти в межах 200000,00 грн. лише за договорами, строк яких закінчився та за договорами банківського рахунку.
Щоб забезпечити виплати, Фонд може надати банку цільову позику. Виплати за такими зобов’язаннями за рахунок цільової позики Фонду мають розпочатися не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більш як 500 000 рахунків, – не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.
Якщо вкладник не отримав свої вклади у межах суми граничного розміру відшкодування протягом дії тимчасової адміністрації, така сума відшкодування сплачується під час ліквідації банку.

5. Отримання відшкодування за вкладом під час ліквідації банку
Протягом 3 робочих днів (у разі прийняття з власної ініціативи НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку – протягом 20 робочих днів) з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування та визначає банки-агенти, через які будуть здійснюватися виплати.

Строк виплати банком-агентом відшкодувань вкладникам становить 30 робочих днів з дня отримання від Фонду коштів.
У разі пропуску 30-денного строку вкладник або інша особа (представник, спадкоємець тощо) може звернутися до Фонду із заявою про виплату гарантованої суми відшкодування. Заяви про виплату гарантованої суми відшкодування розглядаються у строк, що не перевищує 3 календарних місяців.

До заяви необхідно додати:

 • копію паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) – сторінки, що містять прізвище, ім’я, по батькові, інформацію про серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі, місце проживання або місце перебування;
 • копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копію сторінки паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

У разі звернення до Фонду представників вкладника окрім зазначених документів додаються наступні:

 • у разі звернення довіреної особи – додатково надається нотаріально засвідчена копія довіреності.
 • якщо відшкодування сплачується батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам), додатково до зазначених документів одного з батьків (усиновлювачів) або опікунів (піклувальників) надається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про народження дитини або нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує статус законного представника особи (рішення суду тощо).

Для отримання відшкодування на правах спадщини спадкоємець додатково до зазначених документів подає до Фонду нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини.
Копії документів мають бути чіткими.

6. Завершення виплат відшкодування коштів за вкладами
Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

7. Отримання інформації про запровадження у банку тимчасової адміністрації, прийняття рішення про ліквідацію банку та початок виплат гарантованої суми відшкодування у разі ліквідації банку.
Слідкуйте за новинами на сайті Вашого банку та сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: http://www.fg.gov.ua/
Не соромтеся телефонувати для з’ясування обставин на гарячі телефонні лінії Вашого банку та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0-800-30-40-10, 0-800-50-34-35, 0-800-30-81-08.
Крім того, ви можете отримати інформацію в офіційних газетах «Голос України» або «Урядовий кур’єр».

Джерело: http://uteka.ua/ua/publication/Kak-izbezhat-nepriyatnostej-s-bankom-2.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!