Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Бухоблік інших доходів суб`єктів малого підприємництва

June 18, 2014

Суб`єкти підприємницької діяльності застосовують План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій суб`єктів малого підприємництва у разі складання ними фінансової звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва".

Зокрема, у статті "Інші операційні доходи" відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

- дохід від операційної оренди активів;

- дохід від операційних курсових різниць;

- відшкодування раніше списаних активів;

- дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття тощо.

У статті "Інші доходи" відображаються:

- дивіденди, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій;

- дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць;

- інші доходи, які виникають у процесі діяльності, але не пов`язані з операційною діяльністю підприємства.

Таким чином, відповідно до зазначеного Плану рахунків на рахунку 74 "Інші доходи" узагальнюється інформація про суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), та про інші доходи, які виникають у процесі діяльності, але не пов`язані з операційною діяльністю підприємства.

Лист Мінфіну від 21.02.14 р. № 31-08410-07-10/3951.

 

Новини за темою:

Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва: вперше за оновленою формою

Планові зміни П(С)БО та форм фінзвітності

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!