Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Щодо амортизації основних засобів, отриманих за договорами користування

March 30, 2016

ДФС у листі від 12.03.2016 № 5338/6/99-99-19-02-02-15 зазначила наступне. У старій редакцій ПК, що діяла до 01.01.2015 р., витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів та довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності підлягали амортизації. До придбання прирівнювались операції з отримання ОЗ та НМА, що не підлягають приватизації,  при отриманні їх у господарське відання за рішенням центральних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування у межах їх повноважень, у разі зарахування відповідних засобів на баланс.
Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта. Встановлюється він наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше, ніж визначено в п. 145.1 ПК, і призупиняється на період його виводу з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації (пп. 145.1.2 ПК).
Доходи платника податку у вигляді вартості ОЗ, отриманих з метою здійснення їх експлуатації, які не враховані у складі доходу під час їх зарахування на баланс платника податку відповідно до ПК, з метою оподаткування визнаються доходами в сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів у момент нарахування такої амортизації у разі безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштів бюджету або кредитів, залучених КМУ чи під його гарантії , у разі виконання зобов'язань за гарантією КМУ(п. 137.17 ПК).
З урахуванням вимог п. 11 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПК у редакції, що діє з 01.01.2015 р., при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПК балансова вартість ОЗ та НМА станом на 01.01.2015 р. має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31.12.2014 р. відповідно до ст. 144 - 146 та 148 розд. III ПК у редакції, що діяла до 01.01.15 р.
Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до НП(С)БО(стандартів) або МСФЗ з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138, 138.3.2 - 138.3.4 ПК. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені НП(С)БО, крім «виробничого» методу (пп. 138.3.1 ПКУ).
Таким чином, амортизації підлягає балансова вартість ОЗ, сформована у податковому обліку станом на 31.12.14 р. для цілей амортизації відповідно до ст. 144 - 146 та 148 розд. III ПК у редакції, що діяла до 01.01.15 р.

Джерело: http://uteka.ua/ua/publication/Nachislennye-procenty-po-depozitu---v-deklaraciyu-o-doxoda.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!