Ваше улюблене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Облік інвентаризаційної пересортиці

10 жовтня 2019 р.

У ході інвентаризації може бути одночасно виявлено й нестачу, і надлишок запасів однакового найменування, але з різними характеристиками (сорт, артикул, розмір, колір і т. п.). Це називається пересортицею. У консультації розповімо, як відобразити в обліку підприємства виниклу пересортицю.

Пересортиця товару: що робити

Причиною виникнення пересортиці може бути, наприклад, фактичне відвантаження (передача у виробництво) запасів певного найменування, але з характеристиками (сорт, артикул, розмір, колір і т. п.), які відрізняються від характеристик запасів, списаних за документами.

Наприклад, згідно з документами з балансу списано паковання керамічної плитки білого кольору без рисунка, а за фактом вона, як і раніше, знаходиться на складі (тобто в надлишку), оскільки покупцеві випадково відвантажили таку ж плитку, але з рисунком (продовжує числитися на балансі і за нею виникне нестача).

Звертаємо увагу! При виявленні пересортиці підприємство має право провести взаємозалік нестач надлишками.

При цьому потрібно дотримуватися таких правил:

 • до проведення взаємозаліку необхідно виключити такі помилки в бухобліку, як неоприбуткування товарів (призвело до необґрунтованих надлишків) або їх необґрунтоване списання (чревате штучними нестачами);
 • взаємозалік нестач і надлишків цінностей у результаті пересортиці проводиться до списання нестач запасів у межах установлених норм природних втрат (п. 4 розд. IV Положення, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879, далі - Положення № 879);
 • взаємозалік допускається тільки за запасами однакового найменування та в тотожній кількості за умови, що надлишки та нестачі утворилися в тієї самої матеріально відповідальної особи (далі – МВО) за один і той самий перевірюваний період (п. 5 розд. IV Положення № 879);
 • здійснити зарахування за однією і тією ж групою запасів (якщо цінності, що входять до її складу, мають зовнішню подібність або впаковані в однакову тару, – при відпуску їх без розпакування тари) припустимо, тільки якщо міністерства (або інші органи виконавчої влади, до сфери управління яких відносяться підприємства) установили відповідний порядок (п. 5 розд. IV Положення № 879).

Відображення взаємозаліку в бухгалтерському обліку

Зарахування пересортиці відображають в обліку в періоді закінчення інвентаризації на підставі протоколу інвентаризаційної комісії (п. 3 розд. IV Положення № 879).

Зарахування відображають на відповідних субрахунках рахунків обліку запасів: 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 25 «Напівфабрикати», 26 «Готова продукція», 28 «Товари». При цьому в обліку на суму зарахування робиться запис:

 • Дт рахунка (субрахунка) запасів, які виявилися в надлишку, – Кт рахунка (субрахунка) запасів, за якими виникла нестача.

Якщо підприємство веде облік товарів за продажними цінами в розрізі найменувань, то проведення матиме такий вигляд: Дт 282 (для товарів, які виявилися в надлишку) – Кт 282 (для товарів, за якими виникла нестача).

Ідеальний варіант – коли нестачі й надлишки встановлено на ту саму суму. Однак на практиці така рівновага, як правило, зустрічається рідко. Адже запаси однакового найменування з різними характеристиками зазвичай мають різну вартість.

Розглянемо, як відобразити в обліку ситуації, коли суми надлишків і недоліків різні.

Вартість запасів, за якими виявили нестачу, перевищує вартість запасів, що виявилися в надлишку

У цьому випадку різницю у вартості товарів відносять на винних осіб (п. 5 розд. IV Положення № 879).

При цьому якщо винну в пересортиці особу:

 • установлено відразу, то суму, що підлягає відшкодуванню, включають до складу дебіторської заборгованості записом: Дт 375 «Розрахунки за відшкодуванням заподіяних збитків» – Кт відповідних рахунків/субрахунків запасів;
 • відразу не встановлено, тоді сумові різниці розглядають як нестачі цінностей понад норми природних втрат. Цю різницю списують із балансу до складу витрат записом: Дт 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» – Кт відповідних рахунків/субрахунків запасів, виходячи з первісної вартості запасів. Одночасно на цю ж суму збільшують Дт 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» до моменту встановлення винних осіб (п. 4, 5 розд. IV Положення № 879). При цьому інвентаризаційна комісія повинна вказати в протоколі причину, за якою сумові різниці не можна віднести на винних осіб;
 • установлено після відображення в обліку результатів інвентаризації, то на суму нестачі роблять запис Дт 375 – Кт 716 «Відшкодування раніше списаних активів» і списують цю суму із Дт 072.

Якщо облік товарів, яких не вистачає, ведеться в продажних цінах, то додається ще проведення Дт 285 «Торговельна націнка» – Кт 282 «Товари в торгівлі» (Дт 282 – Кт 285 методом «сторно») (п. 5.7 Методрекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.07 р. № 2).

Вартість запасів, що виявилися в надлишку, перевищує вартість запасів, за якими виявили нестачу

У цьому випадку сумову різницю відносять на збільшення вартості запасів, що виявилися в надлишку, з одночасним визнанням доходу звітного періоду згідно з п. 4 розд. IV Положення № 879 (Дт рахунків/субрахунків запасів – Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності».

Податковий облік

Для цілей податку на прибуток операція із зарахування пересортиці запасів відображається так само, як і в бухобліку. Ніяких різниць у ПК не передбачено.

На від’ємну сумову різницю, що виникла в результаті зарахування (сума нестачі перевищує суму надлишку), доведеться нарахувати ПДВ-зобов’язання, як у випадку наднормативної нестачі (див. у матеріалі «ПДВ-облік результатів інвентаризації»).

Платники єдиного податку (далі – ЄП), на думку ДФС, повинні обкласти ЄП вартість фактичних надлишків запасів (див. у матеріалі «Як відобразити в обліку надлишки активів в платників податку на прибуток та єдинників»).

Приклад. Пересортиця товару: облік

За результатами інвентаризації в МВО на складі підприємства (платник податку на прибуток і ПДВ) виявлено пересортицю:

 • надлишки – плитка керамічна настінна (виробник Україна) – 10 м2 на загальну суму 1 900 грн;
 • нестача – плитка керамічна настінна (виробник Іспанія) – 10 м2 на загальну суму 3 200 грн.

Прийнято рішення провести взаємозалік надлишків і нестачі на суму 1 900 грн. Залишок суми нестачі (1 300 грн) утримають із зарплати МВО.

В обліку підприємства операція із взаємозаліку пересортиці відображається так:

(грн)

№ з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відображено взаємозалік надлишків і нестач

Протокол інвентаризаційної комісії,
бухгалтерська довідка,
картки складського обліку матеріалів
типової форми № М-12*

205/укр.

205/ісп.

1 900

2

Віднесено суму нестачі на заборгованість МВО

Протокол інвентаризаційної комісії,
бухгалтерська довідка

375

205/ісп.

1 300

3

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ на суму нестачі (1 300 х 20 %)

Податкова накладна

949

641

260

* Затверджено Наказом № 193.

Висновки. Інвентаризація пересортиці

У випадку виявлення пересортиці підприємство при дотриманні певних умов має право провести взаємозалік нестач надлишками. Різниця в сумі фактичних:

 • надлишків – включається до операційного доходу підприємства;
 • нестач – відноситься на винну особу (без урахування природних втрат). Якщо встановити винну особу неможливо, сума нестачі включається до витрат підприємства.

На від’ємну сумову різницю, що виникла в результаті взаємозаліку (сума нестачі перевищує суму надлишку), нараховуються ПДВ-зобов’язання згідно з п. 188.1, 198.5 ПК.

Єдинники, на думку ДФС, повинні обкласти ЄП вартість фактичних надлишків запасів.

Джерело: Практичне керівництво № 18, 2019.

⤷ ЗАВАНТАЖИТИ СТАТТЮ ⤶

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!