Ваше улюблене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Облік давальницьких операцій в Україні

14 січня 2021 р.

Операція з давальницькою сировиною – це перероблення (оброблення, збагачення або використання) давальницької сировини для отримання готової продукції за відповідну плату (пп. 14.1.134 ПК). При цьому сировина замовника на конкретному етапі її перероблення повинна становити не менше 20 % загальної вартості готової продукції.

До давальницької сировини відносяться матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, які є власністю замовника та передаються виконавцеві для виробництва готової продукції. Готова продукція (її частина) повертається власникові або за його дорученням іншій особі (пп. 14.1.41 ПК). Тобто основною ознакою договору про перероблення давальницької сировини є те, що і сировина, і готова продукція є власністю замовника.

Операції в рамках договору про перероблення давальницької сировини враховуються в замовника як виробництво продукції, а в переробника – як послуга з перероблення давальницької сировини.

Перероблення сировини оплачується готовою продукцією

Приклад 1

Згідно з договором про перероблення давальницької сировини замовник передає виконавцеві сировину (матеріали) вартістю 700 000 грн. Вартість послуг із перероблення – 60 000 грн (у т. ч. ПДВ – 10 000 грн). Як оплата послуг замовник надає виконавцеві готову продукцію на загальну суму 60 000 грн (у т. ч. ПДВ – 10 000 грн).

В обліку сторін ці операції відображаються так:

(грн)

№ з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Облік у замовника

1

Передано сировину виконавцеві*

Акт приймання-передачі сировини

206*

201

700 000

2

Віднесено на витрати вартість перероблення

Акт виконаних робіт, акт приймання-передачі готової продукції

23

631

50 000

3

Списана на вартість готової продукції:

– вартість давальницької сировини

 26**

 206

 700 000

– вартість перероблення

26**

23

50 000

4

Відображено податковий кредит із ПДВ***

Податкова накладна (далі – ПН)

641

631

10 000

5

Відвантажено частину готової продукції як плату виконавцеві за перероблення

Накладна, акт приймання-передачі

361

701

60 000

6

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ****

ПН

701

641

10 000

* Право власності на давальницьку сировину від замовника до виконавця не переходить, а отже, ні передання сировини виконавцеві, ні повернення замовникові готової продукції не приводять до виникнення об’єкта обкладення ПДВ (пп. 114.1.41, 14.1.191, п. 185.1 ПК). При цьому сировина продовжує числитися в обліку замовника за дебетом субрахунка 206 «Матеріали в переробці».
** За дебетом рахунка 26 «Готова продукція» відображається вартість готової та побічної продукції (якщо вона підлягає реалізації). Якщо побічна продукція буде використовуватися в госпдіяльності замовника, то вона прибуткується на рахунок 20 «Виробничі запаси» за ціною її можливої реалізації або за ціною використання у власному виробництві. При цьому на її вартість зменшується вартість основної готової продукції.
*** У замовника виникає податковий кредит на дату оформлення акта наданих послуг із перероблення. Підставою для відображення податкового кредиту є ПН, зареєстрована виконавцем в ЄРПН.
**** Оскільки послуги з перероблення оплачуються готовою продукцією, на дату передання виконавцеві сировини або готової продукції в замовника виникають податкові зобов’язання.

7

Списано собівартість реалізованої готової продукції

Регістри бухобліку

901

26

50 000

8

Відображено зарахування заборгованостей за бартерною операцією

631

361

60 000

9

Списано на фінансовий результат:

– дохід від реалізації

 701

 791

 50 000

– собівартість реалізованої готової продукції

791

901

50 000

Облік у виконавця

1

Отримано сировину для перероблення

Акт приймання-передачі сировини

0221*

700 000

2

Передано сировину у виробництво

Накладна на відпуск матеріалів

0222*

0221

700 000

3

Відображено прямі виробничі витрати на перероблення сировини та розподілені загальновиробничі витрати

Відомість розрахунку амортизації, накладні, відомість нарахування зарплати

23

13, 20, 66, 65, 91

32 000

4

Виконано роботи з перероблення сировини

Акт виконаних робіт, акт приймання-передачі готової продукції

361

703

60 000

5

Списано з позабалансового субрахунка давальницьку сировину

0222

700 000

* Вартість давальницької сировини відображається в переробника на позабалансовому субрахунку 022 «Матеріали, прийняті для переробки». Винятком є сировина, отримана переробником як оплата послуги з перероблення. Для відображення руху сировини та обліку готової продукції можна відкрити субрахунки другого порядку, наприклад 0221 «Давальницька сировина на складі», 0222 «Давальницька сировина в переробці».

6

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ*

ПН

703

641

10 000

7

Списано собівартість виконаних робіт

Регістри бухобліку

903

23

32 000

8

Віднесено на фінансовий результат:

– дохід від виконаних робіт

Регістри бухобліку

 703

 791

 50 000

– собівартість виконаних робіт

791

903

32 000

9

Отримано готову продукцію в оплату робіт

Акт приймання-передачі готової продукції

281

631

50 000

10

Відображено податковий кредит із ПДВ

ПН

641

631

10 000

11

Відображено взаємозалік за бартерною операцією

Регістри бухобліку

631

361

60 000

* У виконавця об’єктом обкладення ПДВ є вартість послуги з перероблення сировини (пп. 14.1.185, п. 185.1 ПК). Податкові зобов’язання в нашій ситуації нараховуються за ставкою 20 % на дату оформлення акта – першої події. На цю дату виконавець повинен оформити ПН і зареєструвати її в ЄРПН.
Майте на увазі! У ПН указується код послуги згідно з ДКПП 016:2010, а не код отриманої для перероблення сировини, оскільки згідно з договором виконавець надає послуги з перероблення сировини. Шукати код слід у тому ж розділі (групі, підгрупі), що й коди продукції, яка переробляється. Наприклад, послуги швейного підприємства з пошиття робочого одягу з давальницької сировини замовника можна знайти з кодом 14.12.9 «Роботи субпідрядні як частина виробництва робочого одягу».

Перероблення сировини оплачується коштами

Приклад 2

Згідно з договором про перероблення давальницької сировини підприємство-замовник передає підприємству-переробникові сировину для виготовлення продукції вартістю 900 000 грн. Вартість послуг із перероблення сировини – 120 000 грн (у т. ч. ПДВ – 12 000 грн), а їх собівартість – 57 000 грн. За договором оплата послуг здійснюється коштами.

Облік цих операцій сторони ведуть так:

(грн)

№ з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Облік у замовника

1

Передано сировину виконавцеві

Акт приймання-передачі сировини

206

201

900 000

2

Віднесено на витрати вартість перероблення (підписано акт виконаних робіт)

Акт виконаних робіт, акт приймання-передачі готової продукції

23

631

100 000

3

Списано на вартість готової продукції:

– вартість давальницької сировини

 26

 206

 900 000

– вартість перероблення

26

23

100 000

4

Відображено податковий кредит із ПДВ

ПН

641

631

20 000

5

Перераховано плату за послуги перероблення

Виписка банку

631

311

120 000

Облік у виконавця

1

Отримано сировину для перероблення

Акт приймання-передачі сировини

0221

900 000

2

Передано сировину у виробництво

Накладна на відпуск матеріалів

0222

0221

900 000

3

Відображено прямі виробничі витрати на перероблення сировини та розподілено загальновиробничі витрати

Відомість розрахунку амортизації, накладні, відомість нарахування зарплати

23

13, 20, 66, 65, 91

57 000

4

Виконано роботи з перероблення сировини

Акт виконаних робіт, акт приймання-передачі готової продукції

361

703

120 000

5

Списано з позабалансового субрахунка давальницьку сировину

0222

900 000

6

Списано собівартість виконаних робіт

903

23

57 000

7

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

ПН

703

641

20 000

8

Віднесено на фінансовий результат:

– дохід від виконаних робіт

Регістри бухобліку

 703

 791

 100 000

– собівартість виконаних робіт

791

903

57 000

9

Отримано плату за послуги з перероблення

Виписка банку

311

361

120 000

Джерело: Практичне керівництво № 1-2, 2021

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!