Ваше улюблене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Трудовий кодекс на зміну КЗпП: плановані зміни

5 грудня 2019 р.

Днями до Верховної Ради було подано два проєкти Трудового кодексу (далі – ТК): № 2410 та № 2410-1. Які зміни нас чекають? Давайте розбиратися. У таблиці ми розглянемо зміст проєкту № 2410. Цей проєкт складається з 9 книг (385 статей), а також прикінцевих і перехідних положень. Що стосується проєкту № 2410-1, то його можна назвати клоном проєкту № 2410 за структурою та змістом. Тому немає сенсу розглядати його окремо.

№ п/п

Проєкт № 2410

1

2

Книга перша. Загальні положення

1

Впроваджується презумпція правомірності (пріоритет) правової позиції працівника. Мабуть, це означає, що в разі судового розгляду доводити свою правоту доведеться не працівнику, а роботодавцю

2

Названі випадки, які розцінюються як дискримінація праці

3

Вказані випадки, коли трудове законодавство не застосовується (наприклад, якщо фізособа виконує функції члена наглядової ради, виконавчого органу юрособи та т. Д., Виконує роботи за договором цивільно-правового характеру (далі - ЦПХ), за умови, що такі відносини в судовому порядку не визнані трудовими).

4

Врегульовані відносини громадян України, які працюють за кордоном, а також відносини українських роботодавців з працівниками-нерезидентами і особами без громадянства тощо

5

Передбачено, що при виконанні робіт за договорами ЦПХ на виконавців будуть поширюватися норми ТК в частині охорони праці

6

Уточнено порядок обчислення строків, пов'язаних з трудовими відносинами

7

Визначено, що основним нормативно-правовим актом, що регулює трудові відносини, є ТК

8

Передбачено порядок видання роботодавцем локальних нормативних актів в сфері праці, що не суперечать ТК

9

Визначено основні права і обов'язки як працівника, так і роботодавця

Книга друга. Виникнення і припинення трудових відносин. Трудовий договір

10

Дано визначення трудових відносин. Також зазначено, що як би не називалися спочатку відносини (наприклад, робота за договором ЦПХ і ін.), але якщо вони відповідають як мінімум трьом вичерпним критеріям трудових відносин, названим в ТК, то такі відносини є трудовими і на них поширюється трудове законодавство

11

Встановлено порядок укладання трудових договорів в письмовій формі, а також визначено зміст трудового договору

12

Скасовано форму трудового контракту, а для тих фізосіб, які укладали трудовий контракт до вступу в силу ТК, контракт буде вважатися трудовим договором, укладеним на невизначений час

13

Наведено виключний перелік випадків, коли допустимо укладати строковий трудовий договір

14

Наведено виключний перелік документів, які необхідно подавати при прийомі на роботу

15

Визначено дії роботодавця по відношенню до фізособи до початку її роботи за трудовим договором

16

Передбачена дистанційна (надомна) робота з гнучким графіком робочого часу

17

У разі зміни власника підприємства працівників заздалегідь повідомляють, що при новому власнику вони залишаться працювати на умовах, не гірше, ніж були. (А зараз в КЗпП сказано, що зміна власника не призводить до звільнення працівників.) Таким чином, вводиться поняття правонаступництва в трудовому праві, яке означає продовження трудових відносин з уже новим роботодавцем. Для прозорості дій роботодавця передбачена певна процедура повідомлення про правонаступництва

18

Передбачено, що якщо роботодавець не надає новоприйнятого співробітнику роботу після укладення з ним трудового договору, такий співробітник має право на визнання таких відносин трудовими з дня, зазначеного в трудовому договорі, і на стягнення з роботодавця зарплати з розрахунку тарифної ставки (окладу) до дня початку фактичної роботи

19

Вводиться поняття «припинення дії трудового договору», яке не означає його припинення. Крім того, названі причини призуп-лення трудового договору (наприклад, пошук працівником іншої роботи за домовленістю з роботодавцем; відсторонення від роботи в разі алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння; відсутність працівника на робочому місці з невідомих причин до двох місяців; законні страйки, в яких бере участь працівник; традиційні для нашого законодавства інші випадки і т. д.). Також зазначено, що на період призупинення дії трудового договору за працівником повністю або частково зберігається зарплата і виплачується компенсація (швидше за все, мова йде про те, що за такий період також слід надавати дні щорічної відпустки!). Однак чи справедлива така норма по відношенню до інших працівників ?!

Примітка. Ми привели тут не всі причини відсторонення від роботи. Деякі з них дійсно введені для захисту життя і здоров'я працівника. Однак є й такі, які спрямовані на зниження рівня безробіття за рахунок роботодавця!

20

Передбачено не пізніше ніж за три дні до закінчення строкового трудового договору повідомляти працівника про майбутнє звільнення

21

У разі розірвання трудового договору з ініціативи працівника роботодавець зобов'язаний внести зміни в робочий графік, щоб робочий час такого працівника в останній день роботи закінчувалося не пізніше закінчення робочого часу працівників, які проводять розрахунки і ведуть трудові книжки. Це передбачено для того, щоб бухгалтерія та відділ персоналу встигли зробити остаточний розрахунок з працівником і віддати йому трудову книжку в день його звільнення, як це і годиться

22

Встановлено, що в разі скорочення штату термін попередження про скорочення може бути менше двох місяців або його можна замінити грошовою компенсацією в розмірі не нижче двох середньомісячних зарплат

23

Звільнення працівника з ініціативи роботодавця через невідповідність працівника займаній посаді (виконуваній роботі) допускається тільки тоді, коли працівник відмовився від переведення на іншу роботу, відповідну його кваліфікації або стану здоров'я. При цьому роботодавець зобов'язаний організувати навчання працівника новій професії (!)

24

Забороняється звільняти працівника за його ж ініціативою в період знаходження такого працівника у відпустці або на лікарняному

25

Зазначено, що прогулом вважається відсутність працівника на робочому місці протягом усього робочого дня (а не відсутність більше 3 годин без поважної причини, як зараз)

26

Введено обмеження для сумісників. Передбачено, що тривалість робочого часу за сумісництвом не повинна перевищувати чотирьох годин на день, а за робочий місяць - половини місячної норми робочого часу, встановленої для відповідної категорії працівників

Книга третя. Умови праці

27

Дано визначення робочого часу та його складу

28

Введено поняття вахтового методу, польових умов праці, роз'їзного характеру праці тощо

29

Вводиться поняття гнучкого режиму робочого часу, який може вводитися за погодженням працівника з роботодавцем

30

Передбачені такі варіанти оплати роботи в надурочний час: якщо працівник відпрацював понаднормово до 120 годин за рік, то йому належить подвійна оплата, а понад 120 годин - потрійна оплата. Крім такої оплати встановлена також обов'язок роботодавця надати «сверхурочнікам» додатковий час для відпочинку

31

Зазначено, що складати і затверджувати графік відпусток слід не пізніше 15 січня поточного року

32

Встановлено мінімальну тривалість щорічної оплачуваної відпустки - 28 к. д. з можливістю поділу (неподільна частина - 14 к. д.)

33

У разі скорочення працівників передбачений диференційований розмір вихідної допомоги в залежності від стажу роботи у даного роботодавця (до 5 років - у розмірі середньомісячної зарплати; до 10 років - у двократному розмірі середньої зарплати, більше 10 років - у трикратному розмірі середньої зарплати)

34

Встановлено відповідальність за порушення термінів виплати зарплати у вигляді штрафу в розмірі річної облікової ставки НБУ за кожен день затримки виплати на всю суму заборгованості із зарплати з урахуванням індексу інфляції

Книга четверта. Особливості регулювання трудових відносин за участю окремих категорій працівників і роботодавців

35

Введено поняття одинокої матері і самотнього батька

36

Визначено особливості праці у роботодавців-фізосіб

37

Передбачені особливості праці: неповнолітніх працівників, жінок, працівників із сімейними обов'язками (це поняття не конкретизовано)

Книга п'ята. Професійна (службова) кар'єра

38

Визначено умови та порядок проведення атестації працівників

39

Встановлено порядок стажування працівників

40

Дано визначення кадрового резерву і встановлений порядок його формування і роботи з ним

Книга шоста. Колективні трудові відносини

41

Дано визначення таких понять, як колективна угода, колективний договір, соціальний діалог

Книга сьома. Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства

42

Визначено порядок контролю за дотриманням трудового законодавства

43

Названі повноваження, права, обов'язки інспекторів з праці

44

Передбачено, що держінспектор праці самостійно приймає рішення про необхідність надання суб'єктам трудових відносин консультації щодо застосування норм трудового законодавства; винесення посадовим особам письмової вимоги про усунення порушень трудового законодавства; накладення штрафу за порушення трудового законодавства і т. д.

45

Зазначено, що інспектори праці забезпечуються транспортними засобами спецпризначення

46

Визначено порядок інспекційних відвідувань, ідентичний із затвердженим постановою КМУ від 26.04.17 р № 295, який був скасований в судовому порядку

Книга восьма. Відповідальність сторін трудових відносин

47

У цілому норми цієї книги ТК запозичені з КЗпП, за невеликими винятками, які настільки незначні, що на них не варто зупинятися

Книга дев’ята. Індивідуальні трудові спори

48

Передбачає різні строки для звернення до суду за захистом своїх прав та інтересів у різних ситуаціях

Тетяна ПОЛЯКОВА,
консультант із питань бухгалтерського обліку та оподаткування

Джерело: "Баланс" № 93, який вийшов з друку 02.12.19 р.

⤷ ЗАВАНТАЖИТИ СТАТТЮ ⤶

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!