Ваше улюблене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Перенесення, продовження та відкликання з відпустки

21 травня 2020 р.

У процесі функціонування підприємства, ведення бізнесу підприємцем можуть виникати ситуації, коли без працівника, який перебуває у відпустці, не обійтися. У цьому випадку потрібно розуміти, коли роботодавець може відкликати працівника з відпустки, не порушивши при цьому його права, як це правильно документально оформити, як перенести або продовжити відпустку. Про це і йтиметься в консультації.

Перенесення щорічної відпустки

Ініціатором перенесення відпустки може виступати як працівник, так і роботодавець (ст. 11 Закону від 15.11.96 р. № 504/96-ВР, далі - Закон № 504). Крім того, діюче трудове законодавство передбачає ряд підстав для перенесення відпустки.

Варіант 1. Ініціатива йде від працівника. Підстави для перенесення відпустки в цьому випадку визначені ст. 11 Закону № 504, а саме:

 • якщо працівник не був своєчасно письмово повідомлений про час надання йому відпустки (не пізніше ніж за два тижні);
 • якщо працівникові несвоєчасно виплатили відпусткові (не пізніше ніж за три дні до початку відпустки).

Варіант 2. Ініціатива йде від роботодавця. Відпустка може бути перенесена за згодою працівника, якщо з’ясується, що раніше узгоджений період відпустки негативно позначиться на нормальній роботі підприємства (ч. 3 ст. 80 КЗпП, ч. 3 ст. 11 Закону № 504). Перенесення відпустки співробітника також узгоджується із профспілкою (профспілковим представником). При цьому має бути дотримана умова про те, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.

Варіант 3. Законодавчі підстави для перенесення відпустки такі:

 • хвороба працівника (відпустка може бути продовжена на кількість днів непрацездатності, підтверджених листком непрацездатності);
 • виконання працівником державних або громадських обов’язків – якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей період від основної роботи зі збереженням зарплати;
 • настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • збіг щорічної відпустки з навчальною.

Чи має право роботодавець за своєю ініціативою перенести відпустку працівника, якщо причини її переривання виникли під час знаходження працівника у відпустці?

Як виняток щорічна відпустка може бути перенесена на інший період з ініціативи роботодавця тільки з письмової згоди працівника. У такому випадку невикористана частина відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за узгодженням сторін переноситься на інший період.

Як оформляється перенесення відпустки?

Незалежно від причин перенесення роботодавець видає наказ про перенесення щорічної відпустки, у якому вказуються такі причини, і доводить його до відома працівника під підпис.

Наведемо фрагмент наказу про перенесення відпустки, яке ініціював роботодавець (див. зразок 1).

<...>

Наказ № 45-В

20.05.20 р.

м. Дніпро

Про перенесення щорічної відпустки

Даниленко Олени Володимирівни

У зв’язку з виробничою необхідністю НАКАЗУЮ:

Перенести щорічну чергову відпустку Даниленко О. В. із 25.05.20 р. (згідно з графіком щорічних відпусток працівників ТОВ «Сатурн» на 2020 рік) тривалістю 24 календарних дні за раніше відпрацьований період із 21.05.19 р. по 20.05.20 р. на період з 01.10.20 р. по 24.10.20 р.

Директор ТОВ «Сатурн»     (підпис)     В. В. Кухар

Погоджено:

голова профкому     (підпис)     П. О. Петренко

Із перенесенням щорічної відпустки згодна:

20.05.20 р.     (підпис)     О. В. Даниленко

<...>

Відкликання з відпустки

За загальним правилом забороняється відкликати працівника з відпустки. Підстави, коли роботодавець може відкликати працівника із щорічної відпустки, передбачені в ч. 8 ст. 79 КЗпП і ч. 3 ст. 12 Закону № 504. Зокрема, це можливо при дотриманні одночасно двох умов:

 • є законні підстави для відкликання працівника з відпустки;
 • працівник згодний перервати свою відпустку.

На законних підставах працівника можуть відкликати з відпустки (ч. 3 ст. 12 Закону № 504):

 • для запобігання стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків;
 • для попередження нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства та в інших передбачених законодавством випадках.

Невикористану частину відпустки роботодавець повинен надати працівникові до кінця робочого року або, у крайньому випадку, протягом наступного робочого року (ч. 2 ст. 12 Закону № 504).

Відкликання з відпустки оформляється шляхом видання роботодавцем наказу (див. зразок 2). А свою згоду на відкликання працівник висловлює в заяві або у вигляді погоджувального напису в наказі.

Зразок 2

<...>

Наказ № 21

20.01.20 р. м. Київ

Про відкликання із щорічної відпустки

Самойленка Геннадія Петровича

У зв’язку з виробничою аварією, що виникла через несправність обладнання, і неможливістю продовження виробничого процесу НАКАЗУЮ:

 1. Відкликати із щорічної відпустки Самойленка Геннадія Петровича, майстра з ремонту технологічного устаткування, до моменту полагодження обладнання.
 2. Перенести 5 календарних днів, які залишилися від щорічної відпустки Самойленка Г. П., на інший період. Дати будуть узгоджені після полагодження обладнання.

Директор ТОВ «Сатурн»     (підпис)     С. В. Даниленко

З відкликанням із відпустки згоден     (підпис)     Г. П. Самойленко

20.01.20 р.

<...>

Що загрожує роботодавцеві у випадку відкликання працівника з відпустки без законних на те підстав?

Якщо працівник буде відкликаний із відпустки без законних підстав, то роботодавця можуть притягти до фінансової відповідальності згідно зі ст. 265 КЗпП. Таке порушення відноситься до інших порушень трудового законодавства, за які передбачено штраф у розмірі 1 мінімальної зарплати. До посадових осіб підприємства або фізособи-підприємця може бути застосована адміністративна відповідальність згідно зі ст. 41 КУпАП у вигляді штрафу в розмірі від 30 до 100 НМДГ (від 510 до 1 700 грн).

Продовження відпустки

У ч. 2 ст. 80 КЗпП і ч. 2 ст. 11 Закону № 504 наводиться перелік підстав, коли щорічна відпустка може бути продовжена, зокрема:

 • при тимчасовій непрацездатності працівника, засвідченій у встановленому порядку;
 • настанні строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • збігу щорічної відпустки з навчальною;
 • виконанні працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи зі збереженням зарплати.

Продовження відпустки оформляється наказом роботодавця (див. зразок 3). Працівникові слід подати заяву про продовження відпустки та додати до неї документ, який є підставою для продовження відпустки (наприклад, листок непрацездатності).

Зразок 3

<...>

Наказ № 45-В

16.02.20 р.

м. Дніпро

Про продовження відпустки

Лавриненко Катерини Ігорівни у зв’язку з хворобою

У зв’язку з тимчасовою непрацездатністю з 10.02.20 р. по 16.02.20 р., що припала на період щорічної основної відпустки, НАКАЗУЮ:

Продовжити Лавріненко Катерині Ігорівні, бухгалтеру, щорічну основну відпустку за робочий рік із 01.02.19 р. по 31.01.20 р. на 7 календарних днів – із 17.02.20 р. по 23.02.20 р. включно.

Підстави:

 1. Заява Лавріненко К. І. від 16.02.20 р.
 2. Листок непрацездатності серія АВ 235648 від 10.02.20 р.

Директор     (підпис)     Г. В. Даниленко

Ознайомлений     (підпис)     К. І. Лавріненко

16.02.20 р.

<...>

Висновки

 1. Перенести та продовжити можна тільки щорічні (як основну, так і додаткову) відпустки та соціальну відпустку на дітей.
 2. За згодою між працівником і роботодавцем щорічна відпустка може бути перенесена на інший період. При цьому ініціатива може виходити від обох сторін. Якщо відпустка переноситься з ініціативи роботодавця, потрібна згода на це співробітника та профспілкового комітету (якщо такий є на підприємстві). Також відпустка підлягає перенесенню у встановлених законом випадках.
 3. Продовження відпустки можливе тільки у випадках, прямо передбачених законом, наприклад при тимчасовій непрацездатності працівника.
 4. Просто так відкликати працівника з відпустки не можна. Для цього повинні бути законні підстави, передбачені трудовим законодавством, і, звичайно, згода самого працівника, якого викликають на роботу. Оформляється відкликання наказом керівника, у якому фіксується згода працівника на відкликання з відпустки.

Джерело: Практичне керівництво № 8, квітень 2020 року.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!