Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Уникнення подвійного оподаткування

10 липня 2019 р.

У таблиці наведено інформацію про основні правила і ставки податку на доходи нерезидента (інша назва – податок на репатріацію) при виплаті найбільш розповсюджених видів доходів, які виникають в одній державі, а виплачуються резидентові іншої договірної держави.

Стосовно оподаткування доходів, що отримуються від нерухомого майна (у т. ч. від прямого використання, здачі в оренду, відчуження нерухомості, а також від відчуження акцій або паїв у товаристві, активи якого складаються переважно з нерухомого майна), положення всіх міждержавних угод практично однакові – доходи і капітал можуть оподатковуватися в країні, де розташована нерухомість. Скористатися положенням міжнародного договору можна при одночасному дотриманні двох умов, а саме якщо нерезидент:

  • є бенефіціарним (фактичним) отримувачем доходу (п. 103.3 Податкового кодексу, далі – ПК);
  • надав резидентові довідку (або її нотаріально посвідчену копію), яка підтверджує, що він є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором (п. 103.4 ПК).

Довідка видається компетентним (уповноваженим) органом країни реєстрації нерезидента (міністерство фінансів, орган податкової служби тощо), зазначеним у міжнародному договорі, за формою, затвердженою цим органом (п. 103.5 ПК). Довідка має бути належним чином легалізована і перекладена українською мовою.

Правильність перекладу довідки посвідчує нотаріус, якщо він знає мову оригіналу. У противному разі переклад документа може бути зроблений перекладачем, достовірність підпису якого посвідчує нотаріус (ст. 79 Закону від 02.09.93 р. № 3425-XII; гл. 8 розд. II Порядку, затвердженого наказом Мін’юсту від 22.02.12 р. № 296/5; ЗІР, категорія 102.18).

При легалізації довідки потрібно зважити на те, у якій країні вона видана. Так, якщо довідка складена на території:

  • держав – учасників Гаазької конвенції від 05.10.61 р., яка скасовує вимогу про консульську легалізацію іноземних офіційних документів, – вона засвідчується апостилем уповноваженим органом країни, у якій була складена, і додаткової легалізації не потребує. Перелік таких країн станом на 25.06.18 р. наведено на сайті Міністерства закордонних справ у розділі «Консульські питання/Консульські дії, які вчиняються в ДКС/апостиль»;
  • держав, для яких діє Конвенція про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.93 р. або з якими в України є двосторонні міжнародні договори про правову допомогу, – тоді довідка повинна прийматися без будь-якого підтвердження (без консульської легалізації та без апостиля), за винятком довідок, виданих у В'єтнамі та низці інших країн (див. лист Мін’юсту від 11.05.10 р. № 26-26/291 і від 29.11.12 р. № 11891-0-4-12/12.2);
  • інших держав – потрібна консульська легалізація довідки в іноземних дипломатичних установах України, посадові особи яких завіряють достовірність підпису і відбиток печатки в довідці своїм штампом (п. 5.1, 6.3 Інструкції, затвердженої наказом МЗС від 04.06.02 р. № 113).

Для довідок з деяких держав – через особливі домовленості – консульська легалізація і проставляння апостилю не потрібні (потрібен тільки переклад). Це такі документи, як:

  • довідка, складена на офіційному бланку податкового органу ФРН і завірена його гербовою печаткою (лист ДФС від 25.04.17 р. № 8882/6/99-99-15-02-02-16; лист ДПАУ від 11.03.05 р. № 2049/6/12-0116 № 4368/7/12-0117);
  • сертифікат резиденції США за формою 6166 (лист ДПАУ від 17.05.04 р. № 8780/7/12-0117; Індивідуальна податкова консультація ДФС від 30.10.17 р. № 2428/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

За виплатами, що стосуються постійних представництв, пов'язаних або асоційованих осіб, відносин між державами, державними установами, які гарантуються державами, зазвичай передбачені спеціальні правила оподаткування (у таблиці не наведені). У таблиці наведені максимальні ставки, за якими можуть сплачуватися податки в державі, де виникають доходи. Україна уклала договори із 74 країнами. Актуальний перелік цих країн наведений у листі ДФС від 04.02.19 р. № 3470/7/99-99-26-02-03-17 (див. «Перелік країн, з якими укладені угоди про уникнення подвійного оподаткування»).

Країна (оформлення довідки щодо резидентства)

Прибутки від експлуатації

Дивіденди

Проценти

Роялті

Інші доходи (не перелічені в угодах)

водних або повітряних суден

дорожніх транспортних

засобів

1

2

3

4

5

6

7

Австрія

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 10 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 10 % – в інших випадках

Не більше:

– 2 % – якщо відсотки сплачуються у зв’язку із продажем у кредит обладнання, виробів чи послуг, за кредитами фінустанов;

– 5 % – в інших випадках

Не більше 5 %, якщо роялті виплачуються щодо авторських прав на літературні твори та твори мистецтва. Інші роялті не оподатковуються

Не оподатковуються

Азербайджан,
В'єтнам

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Не оподатковуються

Алжир, Болгарія, Ісландія, Латвія, Литва, Естонія

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 25 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Не оподатковуються

Бельгія

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 20 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше:

– 2 % – якщо відсотки сплачуються у зв’язку із продажем у кредит обладнання, виробів чи послуг, за кредитами фінустанов;

– 5 % – в інших випадках

Не більше 5 %, якщо роялті виплачуються щодо прав на твори літератури, мистецтва та науки. Інші роялті не оподатковуються

Не оподатковуються

Білорусь

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше 15 %

Не більше 10 %

Не більше 15 %

Не оподатковуються

Бразилія

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 10 %, якщо компанія-отримувач володіє 25 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 15 %

Не більше 15 %

Не оподатковуються

Великобританія і Північна Ірландія*

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 20 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 10 % – в інших випадках

Не оподатковуються

Можуть оподат­ко­ву­ватися в країні, резидентом якої є їх отримувач

Не оподатковуються

Вірменія

Не оподатковуються

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 25 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не оподаткову­ються

Не оподатковуються

* Конвенція не поширюється на заморські території Великобританії: Ангіли, Британські Антарктичні території, Бермуди, Британські Вірджинські острови, Кайманові острови, Фолклендські острови, Гібралтар, Монтсеррат, острови Св. Єлени, Південну Джорджію і Південні Сендвічеві острови, Таркс і Кайкос острови та залежні території корони – Гернсі, острови Мен та Джерсі (лист ДПАУ від 18.12.07 р. № 25761/7/12-0117).

Греція

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 25 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 10 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Можуть оподатковуватися

Грузія, Сербія, Чорногорія, Хорватія

Не оподатковуються

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 25 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 10 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Не оподатковуються

Данія

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 25 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %.

Не оподатковуються, якщо відсотки сплачуються у зв’язку із продажем у кредит промислового, комерційного або наукового обладнання

Не більше 10 %, якщо роялті виплачуються щодо авторських прав на твори літератури, мистецтва та науки, торговельну марку, патент, дизайн, модель або план. Інші роялті не оподатковуються

Не оподатковуються

Єгипет

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше 12 %

Не більше 12 %

Не більше 12 %

Можуть оподатковуватися

Ізраїль

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 25 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 10 %, якщо компанія-отримувач володіє 10 % та більше капіталу компанії Ізраїлю, і дивіденди сплачуються із прибутку, який оподатковується за зниженою ставкою;

– 15 % – в інших випадках

Не більше:

– 5 % – якщо відсотки сплачуються стосовно позики банку;

– 10 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не оподатковуються

Індія,

Йорданія

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 10 %, якщо компанія-отримувач володіє 25 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Можуть оподатковуватися

Індонезія

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 10 %, якщо компанія-отримувач володіє 20 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Не оподатковуються

Іран,

Таджикистан

Не оподатковуються

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Можуть оподатковуватися

Іспанія

Не оподатковуються

Не більше 18 %

Не оподатковуються

Не оподатковуються, якщо роялті виплачуються щодо прав на літературні, драматургійні, музичні художні твори (крім кінофільмів чи засобів відтворення зображення чи звуку для радіо або телебачення); не більше 5 % – в інших випадках

Не оподатковуються

Італія

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 20 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше 7 %

Не оподатковуються

Казахстан, Македонія, Молдова, Польща

Не оподатковуються

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 25 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Не оподатковуються

Канада

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 20 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках та у випадку, коли дивіденди сплачуються інвестиційною корпорацією – резидентом Канади

Не більше 10 %

Не більше 10 %.

Не оподатковуються роялті за використання або право на використання комп'ютерного забезпечення

Не оподатковуються

Кіпр

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 20 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди або інвестувала в придбання акцій чи інших прав компанії в еквіваленті не менше 100 000 євро;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 2 %

Не більше:

– 5 %, якщо роялті виплачуються щодо прав на наукові твори, будь-якого патенту, торговельної марки, таємної формули, процесу або інформації щодо промислового, комерційного або наукового досвіду;

– 10 % – в інших випадках

Не оподатковуються

Киргизстан

Не оподатковуються

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 50 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Не оподатковуються

Китай*

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 25 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 10 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Не оподатковуються

Корея

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 20 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 5 %

Не більше 5 %

Не оподатковуються

Кувейт

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше 5 %

Не оподатковуються

Не більше 10 %

Не оподатковуються

Куба

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 25 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не оподатковуються авторські гонорари, що виплачуються за авторські права та інші подібні винагороди за виробництво літературної, драматургійної, музичної, художньої продукції, крім кінематографічних фільмів чи плівок; не більше 5 % – в інших випадках

Не оподатковуються

Ліван

Не оподатковуються

Не оподат­ковуються щодо автотранспорту

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 20 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Не оподатковуються

Лівія

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 25 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Правила відсутні

Люксембург

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 20 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Не оподатковуються

Мальта

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 20 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Не оподатковуються

* Угода не поширюється на території з окремим законодавчим полем, які мають самостійну податкову систему і на які не розповсюджуються закони КНР стосовно оподаткування. До таких територій, зокрема, відносяться Гонконг, Макао та Тайвань (лист ДПС від 20.08.12 р. № 1151/0/71-12/12-1017).

Малайзія

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше 15 %, якщо дивіденди виплачуються резиденту Малайзії.

Дивіденди, що виплачуються резидентом Малайзії, – звільняються від оподаткування

Не більше 15 %.

Проценти, що виплачуються резидентом Малайзії за схваленою позикою, – звільняються від оподаткування

Не більше:

– 15 %, якщо роялті виплачуються щодо прав на використання кінематографічних фільмів чи інших засобів відтворення для радіо або телебачення, авторського права на твори літератури ти мистецтва;

– 10 % – в інших випадках

Можуть оподатковуватися

Марокко

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Можуть оподатковуватися

Мексиканські Сполучені Штати

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 25 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Можуть оподатковуватися

Монголія, Словаччина, Туркменістан, Узбекистан

Не оподатковуються

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Не оподатковуються

Нідерланди

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 20 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках.

Не оподатковується, якщо компанія-отримувач володіє 50 % та більше капіталу компанії, що становить не менш як 300 000 дол. США

Не більше:

– 2 %, якщо проценти сплачуються у зв’язку із продажем у кредит обладнання, за кредитами фінустанов;

– 10 % – в інших випадках

Податок не повинен перевищувати 10 %, якщо роялті виплачуються щодо авторських прав на твори літератури або мистецтва. Інші роялті не оподатковуються

Не оподатковуються

Німеччина

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 20 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 10 % – в інших випадках

Не більше:

– 2 %, якщо проценти сплачуються у зв’язку із продажем у кредит обладнання, виробів чи послуг, за кредитами фінустанов;

– 5 % – в інших випадках

Не більше 5 %, якщо роялті виплачуються щодо прав на твори літератури або мистецтва. Інші роялті не оподатковуються

Не оподатковуються

Норвегія

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 25 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 10 % – в інших випадках

Не більше 10 %.

Не обкладаються, якщо сплачуються у зв'язку з комерційним кредитом за прострочені платежі за товари або послуги

Не більше:

– 5 %, якщо роялті виплачуються щодо права на користування будь-яким патентом, планом, секретною формулою або процесом, або за ноу-хау, що стосується промислового, комерційного чи наукового досвіду;

– 10 % – в інших випадках

Не оподатковуються

Об’єднані Арабські Емірати

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 10 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди

Не більше 3 %

Не більше 10 %, якщо роялті виплачуються щодо авторських прав на твори літератури або мистецтва. Інші роялті не оподатковуються

Не оподатковуються

Південно-Афри­канська

Республіка

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 20 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Можуть оподатковуватися

Пакистан

Не оподатковуються

Не більше:

– 10 %, якщо компанія-отримувач володіє 25 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Не оподатковуються

Португалія

Не оподатковуються

Не більше:

– 10 %, якщо компанія-отримувач володіє 2 роки 25 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Не оподатковуються

Російська
Федерація

Не оподатковуються

Не більше:

– 5 %, якщо отримувач зробив внесок у капітал не менше 50 000 дол. США;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Можуть оподатковуватися

Румунія

Не оподатковуються

Не більше:

– 10 %, якщо компанія-отримувач володіє 25 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше:

– 10 %, якщо роялті виплачу­ються щодо патентів, торговельних марок, винаходів, моделей, секретних формул чи процесів, за інформацію стосовно промислового, комерційного або наукового досвіду;

– 15 % – в інших випадках

Не оподатковуються

Саудівська
Аравія

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 20 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Не оподатковуються

Сирія

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Не більше 18 %

Не оподатковуються

Сінгапур

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 20 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше 7,5 %

Можуть оподатковуватися

Словенія

Не оподатковуються

Не оподат­ковуються щодо автотранспорту

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 25 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 5 %

Не більше:

– 10 %, якщо роялті виплачу­ються щодо прав на твори літератури або мистецтва;

– 5 % – в інших випадках

Не оподатковуються

США

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 10 % та більше капіталу компанії (для нерезидента України 20 %), яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не оподатковуються

Не більше 10 %

Не оподатковуються

Таїланд

Зменшується на 50 %

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 10 %, якщо компанія-отримувач володіє 25 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше:

– 10 %, якщо відсотки сплачуються стосовно позики фінустанов;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 15 %

Можуть оподатковуватися

Туреччина

Не оподатковуються

Не більше:

– 10 %, якщо компанія-отримувач володіє 25 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше 10 %

Не оподатковуються

Угорщина

Не оподатковуються

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 25 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 10 %

Не більше 5 %

Не оподатковуються

Фінляндія

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 20 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках.

Дивіденди, що виплачуються резидентом України резиденту Фінляндії, звільняються від українського податку, якщо інвестований капітал (інший ніж у галузі грального бізнесу, шоу-бізнесу, посередницької діяльності, аукціонів), не менше еквіваленту 1 млн дол. США, і одержувач володіє принаймні 50 % капіталу компанії

Не більше:

– 5 %, якщо проценти сплачуються у зв’язку із продажем у кредит виробів промислового, комерційного або наукового обладнання;

– 10 % – в інших випадках

Не більше:

– 5 %, якщо роялті виплачуються щодо секретних формул чи процесів, або за інформацію (ноу-хау), що стосується промислового, комерційного або наукового досвіду;

– 10 % – щодо літературних творів мистецтва або науки, торговельних марок.

Роялті не оподатковуються, якщо вони виплачуються щодо комп'ютерного забезпечення, патентів, дизайнів чи моделей, планів

Не оподатковуються

Франція

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 10 % та більше капіталу компанії (20 % та більше, якщо компанія-отримувач є резидентом України), яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше:

– 2 %, якщо проценти сплачуються у зв’язку із продажем у кредит обладнання, виробів чи послуг, за кредитами фінустанов;

– 10 % – в інших випадках

Не оподаткову­ються, якщо роялті виплачуються щодо комп'ютерного забезпечення, патенту, торговельної марки, дизайну, моделі, плану, таємної формули чи процесу, за інформацію, яка стосується промислового, комерційного чи наукового досвіду (ноу-хау);

10 % – в інших випадках

Не оподатковуються

Чехія

Не оподатковуються

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 25 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Не більше 5 %

Не більше 10 %

Не оподатковуються

Швейцарія

Не оподатковуються

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 20 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 15 % – в інших випадках

Податок не сплачується, якщо проценти сплачуються у зв’язку із продажем у кредит обладнання, виробів, за кредитами фінустанов; не більше 10 % – в інших випадках

Не більше 10 %, якщо роялті виплачуються щодо авторських прав на твори літератури або мистецтва. В інших випадках – не сплачується

Не оподатковуються

Швеція

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше:

– 5 %, якщо компанія-отримувач володіє 20 % та більше капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

– 10 % – в інших випадках.

Не оподатковуються в країні резидента, що сплачує дивіденди, коли компанія володіє принаймні 25 % акцій компанії, яка сплачує дивіденди, і принаймні 50 % акцій компанії, яка є власником дивідендів

Не оподатковуються, якщо проценти сплачуються у зв’язку із продажем у кредит товарного, промислового, комерційного чи наукового обладнання, виробів, за кредитами фінустанов; не більше 10 % – в інших випадках

Не оподатковуються, якщо роялті виплачуються щодо патентів, які мають відношення до промислового ноу-хау або процесу, сільського господарства, фармацевтичної промисловості, програмного забезпечення і будівельних майданчиків, таємної формули чи процесу, або інформації, яка стосується промислового, комерційного або наукового досвіду; 10 % – в інших випадках

Не оподатковуються

Японія

Не оподатковуються

Окремі правила відсутні

Не більше 15 %

Не більше 10 %

Не оподаткову­ються роялті щодо авторського права на твори літератури, мистецтва та науки; не більше 10 % – в інших випадках

Не оподатковуються

Джерело: "Баланс" № 52-53, який вийшов з друку 08.07.19 р.

⤷ ЗАВАНТАЖИТИ СТАТТЮ ⤶

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!