Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Встановлено стабілізаційні обмеження для банків

28 серпня 2014 р.

НБУ прийняло постанову "Про окремі питання діяльності банків" (далі – Постанова).
Постанова розроблена з метою зменшення впливу на діяльність банківської системи обставин, що спричинені тимчасовою окупацією території АР Крим та м. Севастополя, запровадженням надзвичайного режиму роботи банківської системи на території Донецької та Луганської областей та девальвацією національної валюти, наслідками чого стали, зокрема, порушення економічних нормативів, збільшення обсягу негативно класифікованих активів та розміру сформованих резервів для відшкодування можливих втрат за ними, збиткова діяльність банків.
Для банків, показники яких погіршились внаслідок зазначених вище причин, Постановою встановлено певні обмеження щодо здійснення окремих операцій, а саме:
- не надавати кредитів без забезпечення, яке відповідає вимогам нормативно-правового акту НБУ щодо оцінки ризиків з метою формування і використання резервів за фінансовими активами, крім надання кредитів овердрафт, що надані фізособам за зарплатними проектами, кредитів овернайт, здійснення валютних операцій на умовах своп;
- не здійснювати активних операцій з інсайдерами в частині укладання нових кредитних договорів та договорів про надання банком фінансових зобов`язань, укладання договорів про внесення змін до кредитних договорів щодо збільшення строків користування активами та/або збільшення сум кредитів;
- не здійснювати дострокового погашення боргових цінних паперів власної емісії, за винятком випадків, коли дострокове погашення боргових цінних паперів власної емісії відбувається за ціною, не вищою, ніж 50 %  від номіналу, та не призводить до суттєвого погіршення ліквідності банку;
- не здійснювати викупу власних акцій;
- не придбавати недержавних цінних паперів від свого імені, крім цінних паперів, розміщення яких здійснюється під гарантію КМУ;
- не здійснювати виплати дивідендів акціонерам, крім виплати дивідендів за привілейованими акціями;
- не здійснювати розподілу капіталу в будь-якій формі, крім спрямування прибутку на збільшення статутного капіталу, формування резервного фонду, покриття збитків минулих років;
- не здійснювати дострокового повернення вкладів (депозитів) інсайдерам;
- не здійснювати виплати бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород керівникам банків, крім виплат, які є складовою частиною заробітної плати та виплачуються на постійній основі;
- не збільшувати обсягів капітальних інвестицій за основними засобами та нематеріальними активами, що не беруть участі в проведенні банківських операцій, крім нерухомого майна, що перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору застави;
- не відкривати нових відокремлених підрозділів.

Постанова НБУ від 26.08.14 р. № 529 набуває чинності з дня опублікування та діє до 01.01.15 р.
[d1632] 

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!