Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Сільгоспприбуток-2015: знову по-новому

31 липня 2015 р.

Порядок обчислення податку на прибуток
Як відомо, із 01.01.15 р. порядок обчислення та сплати податку на прибуток суттєво змінився. Нагадаємо, що згідно з пп. 134.1.1 ПК об’єктом оподаткування тепер є прибуток, який визначається шляхом коригування (збільшення чи зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку) на різниці, які виникають відповідно до положень розд. III ПК. При цьому фінансовий результат до оподаткування визначається на підставі Звіту про фінансові результати (форма № 2) (далі – Фінзвіт), складеного відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Звертаємо увагу, що платники, у яких річний дохід від усіх видів діяльності, визначений за правилами бухобліку, за останній звітний рік не перевищує 20 млн грн. (без урахування непрямих податків), можуть не коригувати значення бухгалтерського фінрезультату до оподаткування. Для сільгосппідприємств, які складатимуть звітність за період з 01.07.14 р. до 30.06.15 р., під останнім звітним роком розуміється саме цей період.
Про прийняте рішення не коригувати бухгалтерський фінрезультат до оподаткування платник податку має зазначити в податковій звітності. Оскільки в існуючій формі податкової декларації з податку на прибуток (далі – декларація) відповідної позначки про це немає, очевидно, що при звітуванні у 2015 році це слід зазначити в окремому листі, подавши його разом із декларацією.
Для підприємств з обсягом доходу понад 20 млн грн. на рік основою для обчислення податку на прибуток буде фінансовий результат до оподаткування, розрахований за правилами бухобліку і відкоригований на податкові різниці, що виникають:
·          при амортизації необоротних активів;
·          при формуванні резервів;
·          при здійсненні фінансових операцій;
·          при здійсненні операцій із цінними паперами, інвестиційною нерухомістю та біологічними активами, які оцінюються за справедливою вартістю;
·          з інших причин (інші різниц.
Зокрема, одним із видів податкових різниць є сума податкових збитків минулих звітних періодів. Вона зменшує фінрезультат до оподаткування.
Також слід звернути увагу, що отримані суми поворотної фінансової допомоги тепер не є об’єктами податкового обліку. Із пп. 14.1.257 ПК, у якому надається визначення терміна «фінансова допомога», вилучено абзац про нарахування умовних процентів на суму поворотної фіндопомоги, не поверненої на кінець звітного періоду. А крім того, перелік видів різниць, які коригують фінрезультат до оподаткування, не містить різниці, пов’язаної з такою допомогою
Отже, отримання та повернення поворотної фіндопомоги після 01.01.15 р. залишається без податкових наслідків. Умовні проценти на вже отримані до цієї дати суми допомоги не нараховуються.
Як звітувати сільгосппідприємствам
Сільгосппідприємства, які не є платниками єдиного податку (у т. ч. єдиного податку четвертої групи – колишнього ФСП), повинні сплачувати за результатами своєї господарської діяльності податок на прибуток.
Слід зазначити, що в поточному році згідно з оновленою нормою пп. 137.4.1 ПК сільгоспвиробники можуть (а не повинні) обрати річний податковий (звітний) період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року. Отже, починаючи з 2015 року сільгосппідприємства можуть обрати для звітування звичайний річний період, тобто такий, що починається з 1 січня та закінчується 31 грудня поточного року.
Однак ця консультація присвячена переважно для тих сільгосппідприємств, які повинні скласти звітність із податку на прибуток за період із 01.07.14 р. до 30.06.15 р. Відразу зазначимо, що зробити це буде не просто. Адже, як зазначалося вище, із 01.01.15 р. принципово змінився порядок обчислення цього податку, а нової форми декларації, у якій би знайшли відображення такі зміни, наразі немає.
Тому сільгосппідприємствам, як і в попередніх роках, доведеться подавати дві окремі декларації з податку на прибуток:
·          за період з 01.07.14 р. до 31.12.14 р. (далі – перша декларація);
·          за період з 01.01.15 р. до 30.06.15 р. (далі – друга декларація).
На сьогодні чинною є форма декларації, затверджена наказом Міндоходів від 30.12.13 р. № 872. Отже, і першу, і другу декларацію слід буде подавати за цією формою.
Першу декларацію слід скласти, як і минулого року, на підставі розрахунку доходів та витрат згідно з нормами розд. III ПК у редакції, що діяла до 01.01.15 р.
Визначення суми податку
У поточному, 2015 році, як і в попередньому, 2014 році, ставка податку на прибуток становить 18 % від об’єкта оподаткування. Тобто оподаткування прибутку, отриманого і за першою, і за другою деклараціями, здійснюватиметься за однією ставкою (що, на відміну від попередніх років, коли ставка з року в рік змінювалась, дещо полегшить обчислення цього податку).
Якщо за обома деклараціями сільгосппідприємство отримало прибуток, то такий прибуток оподатковується окремо за кожною декларацією і з однієї в іншу не переноситься. Загальна сума податку за обома деклараціями сплачується до бюджету.
Однак більш поширеною є ситуація, коли за однією декларацією отримано прибуток, а за іншою – збиток. У такому разі річний об’єкт оподаткування має дорівнювати сумі цих значень. Це означає, що показники прибутку чи збитку (значення ряд. 07 «Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності») з першої декларації доведеться переносити в другу декларацію.
Тому, як і в попередніх роках, значення рядка 07 з першої декларації рекомендуємо відображати в рядку 06.5 «Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від’ємне значення ряд. 07 декларації за попередній звітний (податковий) рік)» другої декларації. Інформацію про це також слід зазначити у вищезгаданому супровідному листі.
При цьому слід звернути увагу, що значення рядка 06.5 включається до загальної суми витрат, що підсумовуються в рядку 04 «Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)». Тому від’ємне значення рядка 07 першої декларації слід зазначати в рядку 06.5 другої декларації зі знаком «плюс», а додатне значення цього рядка – зі знаком «–».
Якщо за даними обох декларацій отримано збитки (в обох деклараціях від’ємне значення об’єкта оподаткування або ж збиток за однією із декларацій перевищує прибуток за іншою), то від’ємне значення рядка 07 другої декларації підлягатиме перенесенню в декларацію наступного звітного року.

Більш докладну консультацію див. у журналі „БАЛАНС-АГРО” від 03.08.15 р. № 29.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!