Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Квартальна рентна декларація: особливості заповнення

1 березня 2016 р.

Як заповнюється податкова декларація з рентної плати, у тому числі у разі подання копії декларації за основним місцем обліку, для якої встановлено базовий податковий (період) - квартал?

Згідно з формою Податкової декларації з рентної плати (далі – Податкова декларація), затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719, зазначається тип Податкової декларації: «Звітна» або «Звітна нова», або «Уточнююча». Невід’ємною частиною Податкової декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. За відсутності у платника відповідного виду об’єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов’язання, для такого об’єкта оподаткування до Податкової декларації не додається.
У Податковій декларації заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. У разі відсутності значення відповідний рядок не заповнюється. Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.
 Згідно з примітками, зазначеними у Податковій декларації:

 • у графі «порядковий №» зазначається номер Податкової декларації арабськими цифрами, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року Податкових декларацій;
 • у рядку 1.1 – звітний (податковий) період, за який подається Податкова декларація: квартал – І, ІІ, ІІІ, ІV та рік;
 • у рядку 1.2 – при уточненні показників раніше поданої Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється: квартал - І, ІІ, ІІІ, ІV та рік. В рядках 1.1 та 1.2 уточнюючої Податкової декларації зазначається однаковий звітний (податковий) період. У складі звітної або звітної нової Податкової декларації платник може уточнити показники Податкової декларації за один звітний (податковий) період, що минув;
 • у рядку 2 зазначаються:
  - повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами;
  - код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи. Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
  - код виду економічної діяльності (КВЕД);
  -  код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, за місцезнаходженням контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація. За кожним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, зазначеним у рядку 2, має подаватись окрема Податкова декларація. Відповідно зазначений код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ проставляється у рядках 3 додатків, що додаються до цієї Податкової декларації;
  - податкова адреса, поштовий індекс, міжміський код, тел./факс;
  -  електронна адреса (за бажанням платника);
 • у рядку 3 – найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація (відповідно до п. 257.3  платник рентної плати подає податкові декларації до контролюючих органів за основним та/або за неосновним місцем обліку залежно від наявних об’єктів оподаткування);
 • у рядку 4 – податкове зобов’язання з рентної плати за звітний період всього (рядок 4.1 + рядок 4.2 + рядок 4.4 + рядок 4.5);
 • у рядку 4.1 – податкове зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за звітний період (сума рядків 13 додатків 1);
 • у рядку 4.1.1 – різниця (сума різниці між рядками 14.1 та 14.2 додатків 1);
 • у рядку 4.1.2 – сума штрафу (сума рядків 16 додатків 1);
 • у рядку 4.1.3 – сума пені (сума рядків 17 додатків 1);
 • у рядку 4.2 – податкове зобов’язання з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин за звітний період (сума рядків 8 додатків 3);
 • у рядку 4.2.1 – різниця (сума різниці між рядками 9.1 та 9.2 додатків 3);
 • у рядку 4.2.2 – сума штрафу (сума рядків 11 додатків 3);
 • у рядку 4.2.3 – сума пені (сума рядків 12 додатків 3);
 • у рядку 4.4 – податкове зобов’язання з рентної плати за спеціальне використання води за звітний період (сума рядків 13 додатків 5, рядків 9 додатків 6 та рядків 10 додатків 7);
 • у рядку 4.4.1 – різниця (сума різниці між рядками 14.1 та 14.2 додатків 5, різниці між рядками 10.1 та 10.2 додатків 6 та різниці між рядками 11.1 та 11.2 додатків 7);
 • у рядку 4.4.2 – сума штрафу (сума рядків 16 додатків 5, рядків 12 додатків 6 та рядків 13 додатків 7);
 • у рядку 4.4.3 – сума пені (сума рядків 17 додатків 5, рядків 13 додатків 6 та рядків 14 додатків 7);
 • у рядку 4.5 – податкове зобов’язання з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за звітний період (сума рядків 5 додатків 8 та 9);
 • у рядку 4.5.1 – різниця (сума різниці між рядками 6.1 та 6.2 додатків 8 та 9);
 • у рядку 4.5.2 – сума штрафу (сума рядків 8 додатків 8 та 9);
 • у рядку 4.5.3 – сума пені (сума рядків 9 додатків 8 та 9);
 • у рядку 5 – зазначається арабськими цифрами кількість типів додатків (розрахунків), що подаються з Податковою декларацією всього та з розбивкою за типами додатків. 

У разі необхідності подання в електронній формі копії податкової декларації за основним місцем обліку платник за допомогою програмного забезпечення здійснює формування копії Податкової декларації, що була надіслана до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, у рядку 2 якої зазначає орган місцевого самоврядування за КОАТУУ, за місцезнаходженням контролюючого органу, до якого надсилається вказана копія (основним місцем обліку).

Джерело: http://uteka.ua/ua/publication/Kvartalnaya-rentnaya-deklaraciya-osobennosti-zapolneniya.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!