Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Дещо про позовну давність

27 червня 2013 р.

Пленум ВГСУ роз’яснив питання застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів.
Відповідно до норм ЦК та ГК позовна давність може застосовуватися виключно до вимог зі спорів, що виникають у цивільних та господарських відносинах. Правила позовної давності не застосовуються до правовідносин, які виникають у зв`язку із застосуванням державними органами встановленої законодавством відповідальності за вчинення протиправних дій, у т. ч. за порушення правил здійснення підприємницької діяльності. При цьому, якщо відносини між юридичними або фізичними особами та державними органами мають цивільно-правовий або господарсько-правовий характер, то у вирішенні відповідних спорів позовна давність також застосовується.
Встановлені ГК строки застосування адміністративно-господарських санкцій не є позовною давністю, оскільки відносини, у яких вони застосовуються, за своїм характером є публічно-правовими, і застосування цих строків здійснюється господарським судом незалежно від наявності відповідної заяви сторони у справі.
Розрізняють позовну давність загальну (тривалістю у 3 роки) і спеціальну (скорочену або більш тривалу порівняно із загальною). Спеціальна позовна давність підлягає застосуванню лише у випадках, прямо передбачених законом.
При цьому, сторонам дозволено за домовленістю збільшувати встановлену законом як загальну, так і спеціальну позовну давність. Умова про збільшення позовної давності може бути вміщена як в укладеному сторонами договорі купівлі-продажу, поставки, надання послуг тощо, так і в окремому документі або в листах, телеграмах, телефонограмах та інших документах, якими обмінювалися сторони і які повинні однозначно свідчити про досягнення згоди сторін щодо збільшення строку позовної давності. Скорочення встановленої законом позовної давності забороняється, тому договір (умова договору) щодо її скорочення має визнаватися господарським судом недійсним.

Постанова Пленуму Вищого господарського суду від 29.05.13 р. № 10.

Новини за темою:

Підсудність адміністративних спорів: куди звертатися суб’єктам господарювання?

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!