Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Які документи додаються до заяви про отримання ліцензії з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

23 грудня 2015 р.

Затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, а також вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.
Так, до заяви про отримання ліцензії додаються:
1) відомості за підписом здобувача ліцензії - суб'єкта господарювання про місце провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
2) копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарювання в державі місцезнаходження;
3) копія дозволу (ліцензії) на працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування роботодавцеві, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;
4) копія або витяг з документа іноземного суб'єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством держави працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування іноземних громадян;
5) копія дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування іноземному суб'єкту господарювання - посередникові, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;
6) інформація, засвідчена іноземним суб'єктом господарювання, про перелік суден, якими він володіє, користується на інших законних підставах та/або екіпажами яких керує (екіпажі для яких постачає);
7) копія колективного договору (угоди) між відповідним іноземним суб'єктом господарювання чи об'єднанням роботодавців і профспілковою організацією чи їх профоб'єднанням, якщо такий колективний договір (угода) є, або засвідчена іноземним роботодавцем копія довідки про те, що такий договір (угода) не укладався (укладалась);
8) копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, укладеного з іноземним суб'єктом господарювання. Невід'ємним додатком до зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном є проект трудового договору, погоджений іноземним роботодавцем;
9) завірена іноземним суб'єктом господарювання копія або завірений ним витяг з документа, що підтверджує правовідносини між іноземним роботодавцем та іноземним суб'єктом господарювання - посередником, у разі укладення з останнім зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
10) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою територіального органу ДФС щодо повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки ФОП, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідний територіальний орган ДФС);
11) інформація про відсутність контролю (у значенні, наведеному в ст. 1 Закону "Про захист економічної конкуренції") за діяльністю здобувача ліцензії осіб - резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в ст. 1 Закону "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України. Така інформація подається в довільній формі за підписом керівника здобувача ліцензії;
12) опис документів (у двох примірниках), що подаються для отримання ліцензії.
Копії документів, складених іноземною мовою, та справжність підпису перекладача на їх перекладі українською мовою повинні бути нотаріально засвідчені.

Постанова КМУ від 16.12.15 р. 1060 набуде чинності з дня офіційного опублікування.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!