Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Яка відповідальність передбачена за неправильне заповнення реквізитів

4 квітня 2017 р.

Відповідно до п. 110.1 ПК платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
Пунктом 126.1 ПК визначено, що у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання (крім випадків, передбачених п. 126.2 ПК) протягом строків, визначених ПК, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
• при затримці до 30 календарних днів включно, що настають за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу;
• при затримці більше 30 календарних днів, що настають за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу.
У разі порушення платником податків строку сплати до бюджету узгодженого грошового зобов’язання, передбаченого абзацом другим пп. 222.1.2 ПК, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 20 % суми такого грошового зобов’язання (п. 126.2 ПК).

Згідно п. 129.1 ПК нарахування пені розпочинається:
• при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, – починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов’язання, визначеного ПК (у т. ч. за період адміністративного та/або судового оскарження) (пп. 129.1.1 ПК);
• при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного контролюючим органом у випадках, не пов’язаних із проведенням податкових перевірок, – починаючи з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (у т. ч. за період адміністративного та/або судового оскарження) (пп. 129.1.2 ПК);
• при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, – після спливу 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (пп. 129.1.3 ПК).
На суми грошового зобов’язання, визначеного пп. 129.1.1 та 129.1.2 ПК (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог ПК, коли її розмір не встановлено, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 % річних облікової ставки Нацбанку, діючої на кожний такий день.
На суми грошового зобов’язання, визначеного пп. 129.1.3 ПК (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100 % річних облікової ставки Нацбанку, діючої на кожний такий день (п. 129.4 ПК).
Також відповідно до ст. 1632 КУпАП неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн.).
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 10 до 15 НМДГ (від 170 до 255 грн.).
Таким чином, якщо платник податків неправильно заповнив реквізити платіжних документів або помилково спрямував кошти на невідповідний код бюджетної класифікації, кошти не надійдуть до відповідного рахунка бюджетної класифікації, а отже, не буде погашена сума грошового зобов’язання платника податків.
У випадку непогашення платником податків у встановлені терміни самостійно визначеного грошового зобов’язання такий платник податків несе відповідальність, встановлену ст. 126 ПК та ст. 1632 КУпАП. Крім того, на суму податкового боргу нараховується пеня.

Джерело: https://uteka.ua/.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!