Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Зміни до законодавства, що діють із лютого 2016 року

29 січня 2016 р.

·          Із 1 лютого діють зміни до ПК, зокрема:

–          платник ПДВ, який має право на бюджетне відшкодування, повинен подати до контролюючого органу разом із декларацією заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, в якій зазначено його відповідність або невідповідність критеріям, визначеним п. 200.19 ПК;

–          із ПК виключено п. 200.18, а це означає відміну автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ;

–          установлено, що ДФС формує та веде: Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам податку, які відповідають критеріям, наведеним у п. 200.19 ПК, та Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам податку, які не відповідають критеріям, наведеним у п. 200.19 ПК (пп. 200.7.1). Форми цих реєстрів та порядок їх ведення затверджуються Кабміном. ДФС щоденно публікує реєстри заяв на своєму офіційному веб-сайті (http://www.sts.gov.ua).

Детальніше про зміни щодо ПДВ, які набудуть чинності з 1 лютого, див. у «БАЛАНСІ», 2016, № 3-4, с. 18.

·          Із 1 лютого банки надають Нацбанку інформацію, передбачену постановою Правління НБУ від 01.10.15 р. № 654, за зміненою формою, зразок якої додається до листа НБУ від 14.01.16 р. № 25-0004/2672.

Йдеться про надання відомостей щодо наявності банківських рахунків та залишків коштів на цих рахунках у фізичних та юридичних осіб, до яких застосовано такі санкції, як блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення фінансових операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань та/або зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії, а також здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів і придбавати цінні папери). За відсутності вищеназваної інформації банк вказує на це у поданому до НБУ листі, при цьому додаток у формі таблиці надавати не потрібно.

·          Із 1 лютого застосовується Інструкція з підготовки та надсилання, приймання та обробки, оприлюднення та зберігання електронних копій судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень (далі – Інструкція, Реєстр).

·          Із 7 лютого застосовується Технічний регламент енергетичного маркування побутових посудомийних машин, розроблений відповідно до євростандартів.

·          До 8 лютого ліцензіатам, які провадять господарську діяльність із перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та відходів автомобільним транспортом, із міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автотранспортом, потрібно подати до Укртрансінспекції необхідні документи та відомості за новими формами, передбаченими Ліцензійними умовами, затвердженими постановою КМУ від 02.12.15 р. № 1001. Із 10 лютого Ліцензійні умови застосовують суб’єкти господарювання (далі – СГ), які здійснюють міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та відходів).

·          Із 10 лютого діє Закон від 15.01.15 р. № 124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (далі – Закон № 124), який регулює відносини, що виникають у зв’язку з розробленням та прийняттям технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, їх застосуванням до продукції, яка вводиться в обіг або в експлуатацію в Україні, а також із здійсненням добровільної оцінки відповідності. Дія цього Закону поширюється на всі види продукції, крім виробів мистецтва, унікальних виробів народного художнього промислу та предметів колекціонування та антикваріату. Зокрема, Законом передбачається:

–          добровільна оцінка відповідності (тобто така, що не вимагається техрегламентами). Здійснюється на добровільних засадах, у будь-яких формах (випробування, декларування відповідності, сертифікація та інспектування, а також на відповідність будь-яким заявленим вимогам) (ст. 24);

–          оцінка відповідності вимогам техрегламентів. Здійснюється у випадках та із застосуванням процедур оцінки відповідності вимогам (далі – процедура), установленим техрегламентами. Процедури застосовуються виробниками, а у разі, якщо техрегламентами обов’язки виробників покладаються на імпортерів або розповсюджувачів, – імпортерами або розповсюджувачами. СГ застосовують процедури самостійно, а у випадках, визначених у техрегламентах чи передбачених ними процедурах, залучають відповідні органи з оцінки відповідності. А саме: призначені органи (органи із сертифікації та органи з інспектування), а для виконання окремих завдань з оцінки відповідності будівельних виробів – також випробувальні лабораторії; визнані незалежні організації; акредитовані випробувальні лабораторії виробників (ст. 25).

Контроль відповідності продукції вимогам технічних регламентів здійснюється шляхом державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції або (якщо види продукції не підлягають такому контролю) за допомогою інших видів державного нагляду (контролю) (ст. 46).

·          Із 10 лютого діють зміни, внесені Законом № 124 до низки законодавчих актів, зокрема:

–          здійснюється обов’язкове страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам (п. 47 ст. 7 Закону від 07.03.96 р. № 85/96-ВР);

–          на посадових осіб накладається штраф у розмірі від 20 до 50 НМДГ (від 340 до 850 грн.):

–          за порушення призначеними органами з оцінки відповідності чи визнаними незалежними організаціями процедур; порушення органами із сертифікації, призначеними в держсистемі сертифікації, правил і порядку обов’язкової сертифікації продукції (ст. 1721 КУпАП);

–          за невиконання законних вимог посадових осіб Мінекономіки щодо усунення порушень законодавства про стандартизацію, метрологію та метрологічну діяльність, технічні регламенти та оцінку відповідності і сертифікацію продукції в держсистемі сертифікації або за створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків. У разі повторного вчинення такого ж порушення протягом року після накладення адміністративного стягнення передбачається штраф у розмірі від 50 до 100 НМДГ (від 850 до 1 700 грн.) (ст. 1889 КУпАП);

–          Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності доповнено рішеннями про призначення: органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам певного технічного регламенту; визнаної незалежної організації на здійснення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує такі з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з техрегламентом щодо обладнання, яке працює під тиском; органу з сертифікації в держсистемі сертифікації (п. 1201–1203 Переліку, що додається до Закону від 19.05.11 р. № 3392-VI);

–          установлено Перелік сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання. Так, Мінекономрозвитку виконує такі функції у промисловій політиці, метрології та метрологічній діяльності; Мінінфраструктури – у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного, морського та річкового транспорту; МОЗ – у сфері охорони здоров’я, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів та медичних виробів; Мінсоцполітики – у сфері соцзахисту, промислової безпеки та охорони праці, поводження з вибуховими матеріалами; Мінрегіон – у будівництві, містобудуванні, промисловості будматеріалів, житлово-комунальному господарстві; Держенергоефективності – у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; Мінприроди – у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки (постанова КМУ від 16.12.15 р. № 1057);

–          внесено зміни до Декрету КМУ від 10.05.93 р. № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію», зокрема, щодо видів та мети сертифікації продукції у держсистемі сертифікації (ст. 13), держсистеми сертифікації (ст. 14); обов’язкової сертифікації продукції, що імпортується (ст. 18). Також Декрет доповнено ст. 141, яка визначає порядок реєстрації сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання відповідності у Реєстрі державної системи сертифікації (безкоштовно, на підставі прийнятого органами із сертифікації рішення про їх видачу).

·          Із 10 лютого набувають чинності нормативні документи, затверджені на виконання норм Закону № 124, зокрема:

–          форма та опис знака відповідності техрегламентам; правила та умови його нанесення (постанова КМУ від 30.12.15 р. № 1184);

–          форма заявки на призначення органу із сертифікації в державній системі сертифікації (наказ Мінекономрозвитку від 17.09.15 р. № 1151);

–          Порядок формування та ведення бази даних про технічні регламенти (наказ Мінекономрозвитку від 08.10.15 р. № 1282);

–          Положення про комісію з розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності (як постійний консультативно-дорадчий орган Мінекономрозвитку) та Порядок розгляду таких апеляцій (наказ Мінекономрозвитку від 17.11.15 р. № 1454).

·          29 лютого – останній день дії тимчасової норми п. 13 підрозд. 5 розд. ХХ ПК, згідно з якою:

–          акцизні склади на підприємствах, що виробляють пальне, функціонують згідно з нормами редакції ПК, яка діяла до 01.01.16 р. (тобто до набрання чинності Закону від 24.12.15 р. № 909-VIII);

–          для пального, у виробництві якого використано як сировина інші оподатковувані підакцизні товари, сума акцизного податку до сплати зменшується на суму податку, розрахованого для такої сировини за ставками, чинними на день реалізації пального. Якщо ця сума перевищує суму податку на пальне, вироблене з такої сировини, різниця платнику не відшкодовується. Для розрахунку суми такого зменшення акцизного податку платник отримує від виробника або імпортера підакцизної сировини довідку про обсяг поставленої сировини та підтвердження контролюючого органу про зарахування акцизного податку до бюджету.

·          До 29 лютого (включно) діють ставки акцизного податку, тимчасово установлені з 1 січня 2016 року на товари, зазначені у п. 14 підрозд. 5 розд. ХХ ПК (це, зокрема, легкі, середні та важкі дистиляти; бензини спеціальні, моторні, авіаційні; паливо, гас тощо).

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!