Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Зміни до нормативно-правових актів із бухобліку

27 січня 2017 р.

Мінфіном відкориговано нормативні документи, які регулюють методологію бухгалтерського обліку в держсекторі. Так, унесено зміни до НП(С)БОДС 124 «Доходи», затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.10 р. № 1629, а саме до його розділів ІІ та ІІІ.
У розд. II «Класифікація доходу та його визнання»:
• викладено у новій редакції пп. 1.1, яким уточнено склад доходів від обмінних операцій у частині доходів від надання послуг. Відтепер до доходів від надання послуг (виконання робіт) включається плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, а також надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;
• уточнено редакцію пп. 1.2, який визначає склад неподаткових надходжень (збори та платежі) у доходах від необмінних операцій;
• доповнено новою нормою пп. 2.8. Відтепер дооцінка активів у межах суми попередньої уцінки, від відновлення корисності активів також відноситься до інших доходів від обмінних операцій.
У розд. III «Оцінка доходів» змінено порядок оцінки окремих доходів від обмінних операцій (пп. 1.5). Так, дооцінка активів у межах суми попередньої уцінки, від відновлення корисності активів оцінюється в сумі визнаного доходу, а зобов’язання, які не підлягають погашенню в такий спосіб, не оцінюються.
Зазнало уточнень також НП(С)БОДС 135 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну від 18.05.12 р. № 568. Відтепер до інших витрат за обмінними операціями крім курсових різниць, витрат, пов’язаних із реалізацією активів, і втрат від зменшення корисності активів також належить уцінка активів (абзац сьомий п. 2 розд. II).
План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.13 р. № 1203, доповнено новим рахунком 043 «Тимчасово передані активи», який уключено до рахунка 04 «Непередбачені активи» класу 0. Відповідно уточнено Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.15 р. № 1219, характеристику окремих балансових і позабалансових рахунків. Так, новий субрахунок 043 «Тимчасово передані активи» призначений для обліку розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами майна, яке передано їм від органів виконавчої влади, що реорганізуються або ліквідуються, і яке розміщено на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції.
Також уточнено порядок застосування балансових рахунків класу 1 «Нефінансові активи» та класу 8 «Витрати».
Відтепер на рахунку 15 «Виробничі запаси» не можуть обліковуватися запаси, призначені для капітального будівництва (в абзацах двадцять першому та двадцять другому слова «та капітального будівництва» вилучено), а на рахунку 18 «Інші нефінансові активи» обліковуються, у тому числі, малоцінні та швидкозношувані предмети спецпризначення, що мають специфічне призначення та обмежене короткотермінове застосування в окремих галузях.
Відповідно до змін на рахунках 80 «Витрати на виконання бюджетних програм», 81 «Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)» витрати на відрядження не обліковуються, а обліковуються на рахунку 84 «Інші витрати за обмінними операціями».
Крім того, унесено зміни до низки наказів, якими затверджено нормативно-правові акти з бухобліку в держсекторі.

Детальніше див. у "Баланс-Бюджет" № 5, який виходить з друку 30.01.17 р.

 

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!