Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Зміни до законодавства, що діють із квітня 2017 року

30 березня 2017 р.

· Із 1 квітня набувають чинності Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затверджений постановою КМУ від 25.01.17 р. № 26 (див. «БАЛАНС», 2017, № 12-13, с. 13), та Порядок інформаційної взаємодії Міністерства фінансів України з Державною фіскальною службою України та Державною казначейською службою України в процесі формування Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну від 03.03.17 р. № 326.

· Із 1 квітня змінився порядок отримання індивідуальної податкової консультації (далі – ІПК) та наслідки застосування податкових консультацій. Згідно зі ст. 52 та 53 Податкового кодексу (далі – ПК), викладеними у новій редакції, зокрема:
– ІПК у письмовій формі надається лише на звернення платника податків, оформлене згідно з вимогами п. 52.1 ПК. У зверненні зазначаються: найменування юрособи або П. І. Б. фізособи, податкова адреса, номер телефону та адреса електронної пошти; код згідно з ЄДРПОУ (для юросіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізосіб) або серія та номер паспорту (для фізосіб, які відмовляються від реєстраційного номера та мають відповідну відмітку в паспорті); пояснення практичної необхідності отримання податкової консультації; підпис платника податків та дата підписання звернення. Якщо звернення не відповідає зазначеним вимогам, податкова консультація не надається, а платнику надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені Законом від 02.10.96 р. № 393/96-ВР;
– не може притягатися до відповідальності, включаючи фінансову (штрафні санкції та/або пеня), платник податків (податковий агент та/або його посадова особа), який діяв відповідно до ІПК, наданої йому у письмовій формі та зареєстрованої в єдиній базі ІПК, а також узагальнюючої податкової консультації, за діяння, що мають ознаки податкового правопорушення, зокрема на підставі того, що у подальшому така консультація була змінена або скасована (п. 53.1).

· Із 1 квітня набувають чинності зміни до п. 201.10 ПК в частині зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ПН, РК, ЄРПН).

· Із 1 квітня набуває чинності п. 201.16 ПК, яким передбачається можливість зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН у порядку, визначеному КМУ, якщо така ПН/РК відповідає сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для такого зупинення, встановлених п. 74.2 ПК. Зазначені критерії визначаються Мінфіном. При цьому період із 1 квітня по 1 липня 2017 року є перехідним, протягом якого процедура зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН буде здійснюватися без фактичного зупинення реєстрації (п. 57 підрозд. 2 розд. ХХ ПК; ПР, 2017, № 3, с. 26).

· Із 1 квітня дія Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах набула чинності для Маршаллових островів, Монако та Пакистану (лист ДФС від 24.01.17 р. № 1413/7/99-99-01-02-02-17).

· Із 1 квітня із Закону від 09.04.15 р. № 329-VIII виключено ч. 6 ст. 11, якою передбачалося відкриття в банках поточних рахунків зі спецрежимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за спожитий природний газ від споживачів для проведення розрахунків за нього постачальниками, на яких покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, їх структурними підрозділами, а також оптовими продавцями, що продають газ таким постачальникам на виконання спеціальних обов’язків.

· Із 1 квітня набули чинності окремі норми Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.15 р. № 2493 (далі – Кодекс, ГТС). А саме, якщо:
– скориговані фактичні обсяги природного газу, призначені відповідним замовникам послуг транспортування з урахуванням заходів, упроваджених для врегулювання місячного небалансу, перевищують сумарні підтверджені номінації за відповідний місяць, то відповідна різниця відноситься на небаланс відповідного оператора газорозподільної мережі (далі – ГРС) (пп. 3 п. 6 гл. 3 розд. XII);
– алокації, отримані від оператора ГРС, порушують вимоги гл. XII Кодексу або якщо оператор ГРС не надав алокації, оператор ГТС має право внести відповідні коригування у розрахунок небалансу замовників та/або повідомити НКРЕКП про виявлені порушення (п. 11 гл. 3 розд. XII). Нагадаємо, алокаціями є підтвердження поділу за певний розрахунковий період фактичного обсягу (об’єму) природного газу, поданого для транспортування в точку входу або відібраного з точки виходу, між замовниками послуги транспортування, у тому числі в розрізі їх контрагентів (споживачів);
– замовники послуг транспортування не оплатили рахунок оператора ГТС протягом 5 банківських днів після отримання від нього рахунка, неврегульовані обсяги небалансу, які виникли у замовника у віртуальних точках виходу до ГРС, вважаються обсягами небалансу відповідного оператора ГРС (п. 5 гл. 4 розд. XIV).

· Із 1 квітня набувають чинності договори експлуатації ГРС або їх складових, укладання яких передбачено постановою КМУ від 21.02.17 р. № 95.

· Із 1 квітня з Порядку, затвердженого постановою КМУ від 30.05.11 р. № 615, виключено пп. 13 п. 8, згідно з яким без проведення аукціону спецдозволи на користування надрами надавалися у разі геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки та видобування корисних копалин акціонерними товариствами, 100 % акцій яких належать державі, та суб’єктами ринку природного газу, на яких покладено виконання спеціальних обов’язків на ринку природного газу та у статутному капіталі яких не менш як 100 % акцій належать господарському товариству, єдиним акціонером якого є держава (постанова КМУ від 06.04.16 р. № 277).

· Із 1 квітня набула чинності постанова НКРЕКП від 23.03.17 р. № 337, якою затверджено на 2017 рік нову прогнозовану оптову ринкову ціну електроенергії на рівні 1 353,66 грн. (замість 1 285,06 грн.) за 1 МВт•год (без ПДВ) з розбивкою на квартали: I квартал – 1 341,57 грн.; II квартал – 1 341,57 грн.; III та IV квартали – 1 365,72 грн. (замість ціни на ІІ–IV квартали 1 263,76 грн., раніше встановленої постановою НКРЕКП від 20.12.16 р. № 2326).
·
На квітень установлено:
роздрібні тарифи на електроенергію при переході до ринкових роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України (постанова НКРЕКП від 23.03.17 р. № 338);
суми коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом та постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом (постанова НКРЕКП від 23.03.17 р. № 339).

· Із 1 квітня Аудиторська палата України не має права виступати засновником Центрів з підготовки до контрольного тестування аудиторів (рішення АПУ від 29.09.16 р. № 330/10).

· Із 1 квітня постановою КМУ від 17.03.17 р. № 152 запроваджується:
державне регулювання цін на лікарські засоби (далі – ліки), які закуповуються та/або вартість яких відшкодовується за бюджетні кошти, шляхом встановлення МОЗ граничних оптово-відпускних цін. Держрегулювання поширюється на зареєстровані в Україні готові ліки для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми, які закуповуються та/або вартість яких відшкодовується за бюджетні кошти, що включені до переліку міжнародних непатентованих назв ліків та до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що затверджується МОЗ (постанова КМУ від 09.11.16 р. № 862 зі змінами);
відшкодування вартості ліків під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму, за переліком міжнародних непатентованих назв лікарських засобів згідно з додатком, затвердженим постановою КМУ від 09.11.16 р. № 863 (зі змінами).
Постановою № 152 також затверджено порядок відшкодування вартості ліків та порядок визначення розміру такого відшкодування.

· Із 1 квітня застосовується новий мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Для застрахованих осіб, які протягом 12 місяців до реєстрації безробітними за даними Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування (далі – ЗДСС) мають страховий стаж:
менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених п. 3, 4, 7 і 8 ст. 40, ст. 41 і 45 КЗпП (див. «БАЛАНС», 2017, № 22), мінімальний розмір допомоги становитиме 544 грн.;
не менше 6 місяців – 1 280 грн. (постанова правління ФСС на випадок безробіття від 19.01.17 р. № 132).

· Із 1 квітня збільшено частку відрахувань на пенсійне страхування (до солідарної системи) до 83,8449 % та відповідно зменшено частку відрахувань на ЗДСС на випадок безробіття до 5,8797 %; на ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і на ЗДСС від нещасного випадку на виробництві до 10,2754 % при розподілі ЄСВ (постанова КМУ від 16.03.17 р. № 145). Нагадаємо, страхові кошти, акумульовані на централізованих рахунках органів ДФС, автоматично перераховуються не пізніше наступного операційного дня після їх зарахування на централізовані рахунки ПФУ, ФСС відповідно до визначених пропорцій.

· Із 5 квітня набувають чинності окремі норми Порядку переміщення товарів до району або з району проведення АТО, затвердженого постановою КМУ від 01.03.17 р. № 99 (див. «БАЛАНС», 2017, № 23-24):
– фізособи переміщують товари у ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі автомобільним транспортом за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), що затверджуються Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (п. 9);
– місце розташування гуманітарно-логістичних центрів затверджується керівником АТО (п. 31).

· Із 10 квітня набувають чинності окремі норми постанови Правління НБУ від 23.03.17 р. № 26, згідно з якими, зокрема, спрощується порядок реєстрації договорів про залучення резидентами кредитів/позик в іноземній валюті від нерезидентів та запроваджується нова автоматизована система реєстрації договорів.

· До 15 квітня у зв’язку із запровадженням на ринку природного газу використання одиниць енергії НКРЕКП, зокрема, зобов’язала:
оператора ГТС – розробити, пронумерувати, затвердити та розмістити на власному сайті маршрути визначення фізико-хімічних показників газу (далі – ФХП) з подальшою їх постійною актуалізацією;
операторів ГРС – розробити, пронумерувати, затвердити та розмістити на власному сайті всі можливі маршрути переміщення газу з однаковими ФХП та постійно їх актуалізувати. Опублікувати на власному сайті розміри коефіцієнтів приведення об’ємів природного газу до стандартних умов, якщо вузли обліку природного газу споживачів не забезпечують такого приведення (постанова НКРЕКП від 26.01.17 р. № 84).

· До 15 квітня Мінагрополітики, ДФС та Казначейство зобов’язані виплатити сільгосптоваровиробникам бюджетні дотації для їх розвитку, а також для стимулювання виробництва сільгосппродукції (далі – бюджетна дотація) за результатами діяльності у лютому 2017 року в такому порядку:
до 5 квітня Казначейство відкриває планові асигнування держбюджету за програмою 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «бюджетна дотація»; перераховує з бюджетних рахунків Мінагрополітики суму асигнування на відкритий у міністерстві небюджетний рахунок та інформує ДФС про перераховану суму;
до 10 квітня ДФС формує на підставі ПН і декларацій з ПДВ за лютий 2017 року та таблиці відповідності кодів видів економічної діяльності згідно з КВЕД, визначених у ст. 161 Закону від 24.06.04 р. № 1877-IV, кодам товарів згідно з УКТЗЕД (додаток до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 08.02.17 р. № 83), тимчасовий Реєстр отримувачів бюджетної дотації (далі – Реєстр) із зазначенням суми бюджетної дотації для кожного сільгосптоваровиробника та подає його до Казначейства;
до 15 квітня Казначейство на підставі отриманого від ДФС Реєстру перераховує сільгосптоваровиробникам бюджетні дотації (постанова КМУ від 22.03.17 р. № 178).
Порядок ведення Реєстру, форма Реєстру та порядок надання ДФС та Казначейством інформації стосовно бюджетної дотації, яка підлягає перерахуванню її отримувачам, затверджено постановою КМУ від 21.02.17 р. № 179.

· 17 квітня закінчується строк дії тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, передбачений розпорядженням КМУ від 15.02.17 р. № 103-р та продовжений на один місяць згідно з розпорядженням КМУ від 16.03.17 р. № 163-р. Надзвичайні заходи вжито з метою забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергетичної системи України, запобігання виникненню дисбалансу між виробництвом і споживанням електроенергії.

· Із 17 квітня оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію здійснюється за Правилами, затвердженими постановою КМУ від 01.03.17 р. № 118. Порівняно із діючими на сьогодні Правилами, затвердженими постановою КМУ від 01.06.11 р. № 567 (із 17 квітня втратять чинність), зокрема:
збільшено строк дії довгострокової візи. Така віза оформляється закордонною дипломатичною установою України як багаторазова на 90 днів (зараз оформляється як разова на 45 днів), якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України (п. 4);
скорочено строки оформлення візи у закордонній дипломатичній установі: у терміновому порядку – до 5 робочих днів з дня отримання необхідних документів; у звичайному – до 10 робочих днів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (п. 19). На сьогодні строк оформлення візи становить 15 календарних днів з дати отримання візової анкети та документів, а термінової – до 15 к. д.;
установлено єдиний консульський збір у розмірі 150 НМДГ (2 550 грн.) за оформлення віз у пунктах пропуску через державний кордон (п. 25). Нагадаємо, зараз цей збір справляється за тарифними ставками: разова віза – 85 дол. США; дворазова – 130 дол. США; багаторазова – 200 дол. США;
перелік підстав для відмови в оформленні візи та скасування візи доповнено відсутністю доказів, що підтверджують мету запланованого перебування в Україні іноземця або особи без громадянства (п. 28);
передбачено можливість оформлення візи в електронному вигляді. Така віза оформляється як разова на строк до 30 днів для поїздок з діловою або туристичною метою. За візу справляється консульський збір за тарифною ставкою 65 дол. США (п. 33, 34);
розширено перелік держав, громадяни яких зможуть оформлювати візи у пунктах пропуску через державний кордон України (додаток до Правил).

Статистична звітність

Зі звіту за II тиждень квітня 2017 року наказом Держстату від 28.07.16 р. № 133 уводиться в дію оновлена статистична форма зі статистики транспорту № 51-вант (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи – підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі».
Фізособи-підприємці, які виконують комерційні перевезення вантажів власним вантажним автотранспортом, не пізніше 25 квітня та 25 жовтня подають звіт територіальному органу Держстату.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!